ขอเชิญปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

 tsongphol   4 ก.พ. 2557

ขอเชิญชวนปฏิบัติธรรมเพื่อ“สร้างสมบุญบารมี”
เนื่องในวันมาฆบูชา
ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557
ณ วัดลัฏฐิวนาราม ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


 มูลนิธิศึกษาการุณย์ร่วมกับวัดลัฏฐิวนาราม  ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะเนื่องในโอกาส  วันมาฆบูชา  ประจำปี พ. ศ. 2557 เพื่อ  “สร้างสมบุญบารมี-เพิ่มพูนความสุขในชีวิต”  จึงใคร่เชิญชวนกัลยาณมิตรผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมทั้งหลายเข้าร่วมงานปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ( โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ )

ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมทั้งหลาย จะเห็นผลในการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง จะทำให้ท่านเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง ตั้งมั่นในพระรัตนตรัย มีจิตใจผ่องใสอ่อนโยนสงบบริสุทธิ์ มีสติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม

ผลบุญนี้ จะส่งให้มีสุขภาพแข็งแรงครอบครัวเป็นสุขสติปัญญาดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์เป็นสัมมาทิฐิ หากเป็นนักเรียนจะทำให้ความจำดีขึ้นส่งผลการเรียนดีขึ้น ห่างไกลอบายมุขยาเสพติด ผลบุญกุศลนี้ จะช่วยลดการส่งผลบาปในอดีตให้บางเบาลงหรือหายไปเลย

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่
 คุณธนิต กมลวาริน 081-625-5186 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

http://sueksakarun.blogspot.com/2014/01/blog-post.html
   


DT015609

tsongphol

4 ก.พ. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5799 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย