ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์

 rockzead   3 ธ.ค. 2555

อยากรู้ ธรรมะคำคมอัจฉริยะ เพิ่มเติมได้ที่เว็บ ข้างล่างนี้เลย คับ ^^

http://www.facebook.com/rockzaed


• ขออวยพรปีใหม่ 2555

• เสียงสวด พระปริตร - สมเด็จพระญาณสังวร

• เจลแอลกอฮอล์ตรางู 70%

• เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ทรงปาฏิหาริย์ ๓ คำรบปรากฏแก่พระพุทธบิดา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย