กินอยู่อย่างตำมุงกระทำอย่างสูง
 ningnong1008@hotmail.com   17 ม.ค. 2556

กินอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูง

DT013596

ningnong1008@hotmail.com

17 ม.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  1695 

แนะนำสถานปฏิบัติธรรม  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย