ร่วมปฏิบัติธรรมโต้รุ่ง สวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939  

ร่วมปฏิบัติธรรมโต้รุ่ง สวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม
ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

กำหนดการ
โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม
ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา นนทบุรี
วันจันทร์ที่ ๓๑ - ธันวาคม ๒๕๕๕ - วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน / ลงทะเบียนรับหมายเลขกลดปฎิบัติธรรม
เวลา ๑๘.๑๕ น. พิธีเปิดส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย โดยนายปรีชาวัฑฒ์ ปลอดทอง นายอำเภอบางบัวทอง
เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์เย็นแปล
เวลา ๒๐.๑๕ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมหาอนุชาติ อนุภทฺโท เจ้าอาวาสวัดไผ่เหลือง
เวลา ๒๑.๑๐ น. พักอิริยาบท , รับประทานอาหาร ณ โรงทาน,
ไหว้พระขอพรหลวงพ่อขาววัดไผ่เหลือง
เวลา ๒๒.๐๐ น. กิจกรรม"ปีใหม่ปันรักให้น้อง " โดย อภิเชษฐ ปานจรัตน์ นักจิตวิทยาชำนาญการ
ร่วมมอบปัจจัยให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

ช่วงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เวลา ๒๓.๐๐ น. - คณะสงฆ์วัดไผ่เหลืองเข้าสู่ศาลาประกอบพิธี
- แขกผู้มีเกียรติ/พุทธศาสนิกชน/เจ้าหน้าที่
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย , - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล
- ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน
- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประธานกล่าวนำ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติตามคุณธรรม ๔ ประการ
เวลา ๒๓.๕๐ - ถึงเวลา ๐๐.๐๐ น. - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานในพิธีกรวดน้ำ

วันอังคารที่ ๑ - มกราคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๐.๐๐ น. - นำแผ่เมตตา นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา (ปฎิบัติถวายเป็นพุทธบูชา )
เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๐๗.๐๐ น. - สวดมนต์เช้าแปล , ฟังธรรมบรรยาย
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ตักบาตรวันปีใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ : องค์การเผยแผ่วัดไผ่เหลือง 087 883 2544
   

ที่มา : ร่วมปฏิบัติธรรมโต้รุ่ง สวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

5,846


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย