สำนักสงฆ์บ้านหนองบัวแดง ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 thiraphon   12 มี.ค. 2556

ขอประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๕๖ และร่วมสร้างพระพุทธโคตะมะพุทธเจดีย์ ขนาดกว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สูง ๓๙ เมตร เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในวันสำคัญ ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองบัวแดง ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

DT014292

thiraphon

12 มี.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5761 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย