งานปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา วัดยางราก

 ธรรมอำไพ   19 มี.ค. 2556

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแ่ก่ประชาชน
งานปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา วัดยางราก
ณ วัดสามัคคีประชาราม (วัดยางราก) ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอเชิญสาธุชนชาย-หญิง มีจำกัดอายุ ไม่จำกัดจำนวน ผู้มีศรัทธามีความตั้งใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ร่วมปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา ด้วยการถือบวช บำเพ็ญทาน สมาทานรักษาศีล ๘ ฟังธรรมและเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (อานาปานสติ) เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา เพื่อสั่งสมบุญกุศลและถวายเป็นพุทธบูชา
โปรดจัดเตรียมของใช้จำเป็นส่วนตัวมาพร้อม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะกรรมการวัด หรือโทร. 089-8010601
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ขออนุโมทนาบุญ
คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดยางราก   

ที่มา : วัดยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

DT014389

ธรรมอำไพ

19 มี.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5851 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย