โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ ฯ
 ธรรมอำไพ   19 มี.ค. 2556

ขอเชิญร่วมพิธี และนำกุลบุตรกุลธิดาเข้าร่วมโครงการฯ
กำหนดการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี
เฉลิมพระเกียรติ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โดย..คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนชาวอำเภอโคกเจริญ
ณ วัดสามัคคีประชาราม (วัดยางราก) ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ เมษายน ๒๕๕๖
ขออนุโมทนาบุญ

ที่มา : วัดยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

DT014389

ธรรมอำไพ

19 มี.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  1637 

แนะนำสถานปฏิบัติธรรม  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย