@ปฏิบัติธรรมวัดโคกกลุ่ม(จอมแก้ว) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี (๒๐-๒๕ มี.ค.๒๕๕๖นี้...)

 motorola31313@gmail.com   12 มี.ค. 2556

ขอเจริญพร!ญาติโยมอุบาสก-อุบาสิกา ร่วมประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะสร้างบารมี ๔ คืน ๕วัน เช้าออกเดินจงกลม,นังสมาธิ,สวดมนต์ทำวัตรเช้า บ่ายปฏิบัติธรรม,ฟังธรรม ช่วงเย็นเดินจงกลมเจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้วทำวัตรเย็น เสร็จแล้วมีแสดงธรรมช่วงก่อนนอน ทุกๆวัน
อ.ชาคโร ภิกขุ (นำทำวัตรสวดมนต์,ให้อารมณ์กัมมัฏฐาน ตลอดงาน)

DT012986

motorola31313@gmail.com

12 มี.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  2565 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย