ปริวาสกรรม ประจำปีนี้ ๒๖ มี.ค ๕๖ - ๓ เม.ย. ๕๖ ณ.วัดประชาสามัคคี ต.ตะคล้อ อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์

 motorola31313@gmail.com   12 มี.ค. 2556

@อาหารสมบูรณ์,สถานที่โอ่โถง,ห้องน้ำสะอาด ติดต่อ!พระครูนิพันธ์ประชามานิตย์(อาจารย์เขียว)
เจ้าอาวาส,เจ้าคณะตำบล ตะคล้อ อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์ เบอร์โทร.086-9271985   

DT012986

motorola31313@gmail.com

12 มี.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5819 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย