แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 ค่ายพัฒนาปัญญา…..ธรรมบุตรและธรรมบุตรี นานาชาติ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 7-10 พ.ค. 2560
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 23-26 มิถุนายน 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 2-5 มิถุนายน 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ธรรมบุตรีแก้ว...พัฒนาปัญญาเยาวชนหญิง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 26-29 พฤษภาคม 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 5-8 พฤษภาคม 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 28 เมย.-1 พค. 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ขอเชิญสมัครบวชสามเณรภาคฤดูร้อน (รุ่นสามเณรยอดกตัญญู ๕) สมัครบวชฟรี อบรม 1 เดือน เน้นปฏิบัติกรรมฐาน ปลูกฝังความกตัญญู โทร.09-30375441 รับเเค่ 89 คน บวชเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9ณ สำนักวิปัสสนากร
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 1-10 เม.ย. 2560
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ขอเชิญร่วมงานเข้าอยู่ปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน และร่วมทำบุญ ตักบาตรเช้า
 โครงการปฏิบัติธรรม เข้าปริวาสกรรม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ มาฆะบูชา 10-13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดดอนแก้ว อ.เมือง จ.ตาก
 ปริวาสกรรม วัดสิทธาราม ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
 การบรรยายแนวทางการเรียนสอนให้เกิดความทรงจำพระไตรปิฎก วัดจากแดง อ.พระประแดง วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560
 บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม วันมาฆะบูชา วัดจากแดง วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2560
 ตารางคอร์สปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ โดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมปฎิบัติธรรมที่วัดคลองปลัดเปรียง
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 10-13 มีนาคม 2560 ณ บ้านพระโสดาบัน หมู่บ้านโชคฤทัย-พระรามที่2 88/63. ซอย3 หมู่ที่ 3 ต.เจ้า.อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 17 – 20 มีนาคม 2560 ณ วัดธารน้ำใจ หมู่ 6 บ้านสันป่ารวก ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดดอนแก้ว อ.เมือง จ.ตาก
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติวันสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติช่วงปีใหม่ 31 มีค.-3 เมย. 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติช่วงปีใหม่ 24-27 มีนาคม 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติช่วงปีใหม่ 3-6 มีนาคม 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติช่วงปีใหม่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติช่วงปีใหม่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติช่วงปีใหม่ 27-30 มกราคม 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย