ปฏิบัติธรรมในกาลออกพรรษา (๒๗-๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖)

 watsritawee   12 ต.ค. 2566

เนื่องในกาลออกพรรษา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป โดยกำหนดบวชตั้งแต่วันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ บวชในวันที่ ๒๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ลาศีลในวันที่ ๓๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

สถานที่ตั้ง : ๒๑๓๑/๘ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
ที่มา : https://watsritawee.org

DT018481

watsritawee

12 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  155 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย