ธาตุ ๔
ธาตุ ๔ คือ อะไร

   เนื่องจากความเชื่อที่ว่าร่างกายคนเราประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล อันประกอบไปด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งธาตุดิน (ปถวีธาตุ) คือ อวัยวะที่ประกอบกันเป็นร่างกาย มีทั้งสิ้น 20 ประการ อาทิเช่น ขน หนัง ฟัน เล็บ เนื้อ และอวัยวะภายในร่างกาย ฯลฯ ธาตุน้ำ (อาโปธาตุ) คือ น้ำที่อยู่ในร่างกายของเรามี 12 ประการ อาทิเช่น เลือด เหงื่อ น้ำลาย ฯลฯ ธาตุลม (วาโยธาตุ) คือ พลังผลักดันภายในระบบของร่างกาย ก็คือ ลมในร่างกายมี 6 ประการ เช่น ลมหายใจเข้า-ออก ลมในกระเพาะอาหาร ฯลฯ และธาตุไฟ (เตโชธาตุ ) คือ พลังงานที่เผาผลาญในร่างกาย ให้เกิดความร้อน ความอบอุ่น มี 4 ประการ เช่น พลังงานที่เกิดจากการย่อยอาหาร เป็นต้น ทั้ง 4 ธาตุนี้ต้องทำงานให้เกิดความสมดุลย์ซึ่งกันและกัน ซึ้งถ้าธาตุใดก็ตามทำงานผิดปกติ หรือที่เรียกว่า หย่อน หรือ กำเริบ ก็จะมีผลทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้

1. ธาตุดิน (ปถวีธาตุ) คือ อวัยวะที่ประกอบกันเป็นร่างกาย มีทั้งสิ้น 20 ประการ อาทิเช่น ขน หนัง ฟัน เล็บ เนื้อ และอวัยวะภายในร่างกาย ฯลฯ
2. ธาตุน้ำ (อาโปธาตุ) คือ น้ำที่อยู่ในร่างกายของเรามี 12 ประการ อาทิเช่น เลือด เหงื่อ น้ำลาย ฯลฯ
3. ธาตุลม (วาโยธาตุ) คือ พลังผลักดันภายในระบบของร่างกาย ก็คือ ลมในร่างกายมี 6 ประการ เช่น ลมหายใจเข้า-ออก ลมในกระเพาะอาหาร ฯลฯ
4. ธาตุไฟ (เตโชธาตุ ) คือ พลังงานที่เผาผลาญในร่างกาย ให้เกิดความร้อน ความอบอุ่น มี 4 ประการ เช่น พลังงานที่เกิดจากการย่อยอาหาร เป็นต้น

ในสมัยอยุธยา แพทย์แผนไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก และมีแนวคิดตั้งแต่ยุคนั้นว่า ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ผู้ที่ไม่เจ็บป่วย แสดงว่าธาตุทั้ง 4 มีความสมดุลย์ และถ้าไม่สมดุลย์ก็จะเป็นเหตุให้ร่างกายเกิดความเจ็บป่วยขึ้น ซึ่งในยุคของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการรวบรวมตำราการรักษาแบบแพทย์แผนไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เรียกว่า “ตำราพระโอสถพระนารายณ์” ซึ่งการแพทย์แผนไทยเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การนวดไทย”


รู้จักธาตุ ๔ แล้วได้ประโยชน์อะไร ?

ในทางแพทย์แผนไทยมีการบำบัดรักษาอาการของธาตุไม่สมดุลย์ด้วยการกิน นวดตามธาตุ โดยการบริโภคอาหารและยาตามธาตุ และการนวดไทย ใช้น้ำมันและท่านวดตามธาตุ เพื่อให้เกิดผลสูงสุดในการปรับสมดุลย์ในร่างกาย โดยแพทย์แผนไทยได้มีการจัดแบ่งธาตุของคนตามราศีเกิด ซึ่งคนที่เกิดในราศีใด ก็จะมีธาตุนั้นๆ เป็นธาตุเจ้าเรือน


ต้องการวิเคราะห์ธาตุ ๔ ของตนเอง กรุณาใส่ข้อมูลของท่าน


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย