"คำสอนของพ่อ ๑"

 วิริยะ12    29 ต.ค. 2560

"คำสอนของพ่อ"

" .. เนื่องจากที่ได้กล่าวว่า "ท่านทั้งหลายหวังในบารมีให้ปกเกล้าบ้านเมืองนั้น" ก็เป็นอย่างหนึ่งที่น่าคิด "เพราะว่าบ้านเมืองประกอบด้วยบุคคลและแต่ละบุคคลจะต้องทำด้วยตัวเอง" ตามหลักของพระพุทธศาสนา

แต่ละคนจะต้องการอะไร "ก็ต้องการคือความสุข" คือความสงบและความสุขความสงบนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง "ฉะนั้นจะให้คนอื่นมาปกป้องรักษา ก็เป็นสิ่งที่ยากถ้าตัวเองไม่ทำ" อันนี้เป็นข้อสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา

แต่การที่จะอาศัยคนอื่นก็อาศัยได้ "โดยดูผู้อื่นปฏิบัติดีชอบและคอยฟังสิ่งที่ผู้อื่นที่เราเห็นว่าปฏิบัติดีชอบ ได้พูดได้แนะนำ" ดังนี้ก็เป็นสิ่งที่อาศัยผู้อื่นได้

เพราะฉะนั้น ก็จะต้องมีการพิจารณาของตัวเองว่า "ผู้ที่น่าที่จะดูการปฏิบัติ หรือฟังข้อแนะนำในการปฏิบัติและทำตาม" อันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคล ได้บรรลุถึงความสำเร็จความสุขได้ .. "

"ธรรมะของพระเจ้าอยู่หัว"
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓   
 4,249 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย