วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เปิดอบรมโครงการพุทธสาวกสาวิกา

 naparats    13 ธ.ค. 2560

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เปิดอบรมโครงการพุทธสาวกสาวิกา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หัวข้อ : บุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และพบพระพุทธศาสนา
มาเรียนรู้
🗓 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
หัวข้อ “รู้ชีวิตที่เลือกเกิดได้”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🗓 วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2560
หัวข้อ “รู้ชีวิตไม่ตายแบบวิถีพุทธ”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🗓 วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560
หัวข้อ “รู้การเข้าถึงสิ่งสูงสุดก่อนสิ้นลม”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เริ่มเวลา : 09.00 - 15.30 น.
สถานที่ : โรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
บรรยายโดย : พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ >> @https://goo.gl/AoqiGL
สถานที่ : โรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ : อบรมครบ 3 เสาร์ รับประกาศนียบัตร
** รับจำนวน 60 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย **   
 4,213 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย