"วิสาขบูชา วันสันติภาพโลก" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    29 พ.ค. 2561

.
 "วิสาขบูชา วันสันติภาพโลก"

" .. แม้พระพุทธศาสนาจะไม่ได้เริ่มเกิดในบ้านเมืองไทยของเรา "แต่ด้วยอำนาจใจที่เทิดทูนพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและมั่นคงของบรรดาท่านผู้เป็นบรรพบุรุษของไทย ทำให้พระพุทธศาสนาได้มาสว่างรุ่งเรืองเป็นหลักฐานอยู่ในบ้านเมืองไทย"

เป็นเวลานานปีนักแล้ว "เราผู้เป็นคนไทยควรได้สำนึกให้อย่างยิ่งในความมีมหามงคลที่เกิดแก่ไทย" ควรทุ่มเทชีวิตจิตใจรักษาไว้ให้ดำรงอยู่คู่ไทย ไม่ปล่อยปละละเลยด้วยความประมาท "ไม่ให้มหามงคลสูงส่งที่สุดของพระพุทธศาสนาผ่านพ้นมาสู่ไทย ด้วยความไม่เทิดทูนรักษาให้เหมาะให้ควรกับความยิงใหญ่ หาที่เปรียบมิได้ของพระพุทธศาสนา"

อย่าอ่อนปัญญาจนไม่เห็นค่าที่ยิ่งใหญ่ "ไม่มีค่าอื่นใดทั้งปวงเปรียบได้กับค่าของพระพุทธศาสนา" อย่าลืมนึกถึงให้เห็นความจริงที่ปรากฏชัดเจนในโลก "พระพุทธศาสนาพ้นไปจากที่ใด ด้วยการไม่มีใจปฏิบัติเทิดทูนให้ควรแก่ความยิ่งใหญ่พ้นรำพันของพระพุทธศาสนา ที่นั่นก็จะพ้นด้วยจากความรุ่งเรืองสว่างไสว" เป็นที่ปรากฏไกลทั่วแหล่งโลก นี้เป็นความจริงที่ไม่พึงละเลยหลงลืมเป็นอันขาด .. "

"แสงส่องใจ วิสาขบูชา ๒๕๕๐"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15882   
 4,226 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย