พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต

 lovethailand2019    19 ก.ค. 2562

พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสานแบบแท้ ๆ เรือนไทยอีสานในสไตล์ร่วมสมัย เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของครอบครัวชาวอีสานในสมัยก่อน ผ่านข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.lovethailand.org/travel/th/77-บึงกาฬ/15616-พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต.html
https://www.lovethailand.org/travel/en/77-Bueng-Kan/15616-Life-Community-Museum.html   
https://www.lovethailand.org : สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย : ท่องเที่ยวไทยไปได้ตลอดปี พบกับข้อมูลงานเทศกาลทั่วประเทศไทย และสถานที่ท่องเที่ยว 77 จังหวัด


• วัดราชคฤห์ วรวิหาร (วัดมอญ)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก

• "กรรมทางใจ เห็นได้ด้วยตนเอง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• 24(01/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ยถาธรรม ยถากรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย