ปริวาสกรรม วันที่ 20-2 9 มกราคม ณ วัดปากคลอง ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.อยุธยา13150โทร0923782223-0852911982
 watpakkhlong@gmail.com   10 พ.ย. 2561

ขออาราธนานิมนต์ทุกท่านครับ

ปริวาสกรรม

วันที่ 20-29 มกราคม

ณ วัดปากคลอง ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.อยุธยา 13150

โทร. 092 3782 223 , 085 291 982
 3,587 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย