ประชาสัมพันหาวัดที่ต้องการ ขาดแคลนพระอัครสาวกเบื่องซ้าย/ขวา ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 25นิ้ว องค์ยืนค่ะ
 pinnyy99   28 ธ.ค. 2560

วัดใดที่ต้องการพระอัครสาวกเยื่องซ้ายและขวา
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์ยืนขนาด25นิ้ว ทองเหลืองพ่นทอง
ติดต่อเบอร์092-995-3649/092-6694639
รบกวนสอบถาม ไม่ทราบว่าพระอัครสาวก ไปประดิษฐาน ที่ไหนหรือยังครับ


 3,596 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย