สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เปิดหลักสูตร “Infographic Presentation ยุค Digital 4.0”

 naparats  

สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์
โครงการเรียนรู้ดิจิทัลพัฒนาชีวิต ยุค 4.0
--------------------------
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม (ฟรี)
หลักสูตร “Infographic Presentation ยุค Digital 4.0”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > http://bit.ly/2Mzadoj
--------------------------
💻 วิทยากรผู้สอน : อ.กุ้ง (นภารัตน์ เสือจงพรู)
💴 ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ไม่มีค่าใช้จ่าย
--------------------------


• สุขจิต-จิตสุข

• "ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ธรรมะคือคุณากร ( Homage to the Dhamma)

• "๘๔ ผู้ประมาท คือผู้ขาดสติ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

• สวดคาถาของหลวงปู่ทวดจะเป็นเช่นใด?
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย