"คำสอนของพ่อ"

 "คำสอนของพ่อ"

" .. "ความสุข ความเจริญอันแท้จริงนั้น" หมายถึง "ความสุข ความเจริญ ที่บุคคลแสวงหาได้มาด้วยความเป็นธรรม" ทั้งในเจตนาและการกระทำ

"ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่ง เบียดบังมาจากผู้อื่น" ความเจริญที่แท้นี้ "มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอำนวยประโยชน์ถึงผู้อื่นและส่วนรวมด้วย" .. "

"ธรรมะของพระเจ้าอยู่หัว"
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๙ DT014902

วิริยะ12

28 ต.ค. 2560 เวลา 06:53 น.
 เปิดอ่านหน้านี้  2829 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย