"สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑"

"สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑"

"การขอโทษ ขออภัย"
แก้ความขุ่นข้องหมองใจ ขุ่นเคืองใจ แก้ความโกรธจนถึงความผูกโกรธและผูกเวรของอีกฝ่ายได้ เหมือนน้ำดับไฟ ...

"การให้อภัย อภัยทาน"
เป็นคุณแก่ผู้ให้มากกว่าผู้รับ ผู้มีอภัยทานจะยังจิตใจของตนให้ผ่องใส พ้นจากความโกรธหรือโทสะ เป็นการสร้างเมตตาและกรุณาให้เกิดขึ้นในใจตน เป็นการบริหารจิตให้ดีขึ้น สูงขึ้น มีค่าขึ้น ..

"ธรรมสองประการ ยังบุคคลให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติผาสุกสืบไป"

ปีใหม่ ๒๕๖๑ นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญตลอดปีใหม่เทอญ



DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  111 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย