"สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑"

 วิริยะ12    1 ม.ค. 2561

 "สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑"

"การขอโทษ ขออภัย"
แก้ความขุ่นข้องหมองใจ ขุ่นเคืองใจ แก้ความโกรธจนถึงความผูกโกรธและผูกเวรของอีกฝ่ายได้ เหมือนน้ำดับไฟ ...

"การให้อภัย อภัยทาน"
เป็นคุณแก่ผู้ให้มากกว่าผู้รับ ผู้มีอภัยทานจะยังจิตใจของตนให้ผ่องใส พ้นจากความโกรธหรือโทสะ เป็นการสร้างเมตตาและกรุณาให้เกิดขึ้นในใจตน เป็นการบริหารจิตให้ดีขึ้น สูงขึ้น มีค่าขึ้น ..

"ธรรมสองประการ ยังบุคคลให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติผาสุกสืบไป"

ปีใหม่ ๒๕๖๑ นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญตลอดปีใหม่เทอญ  
 3,683 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย