นิวเดลี-ทัชมาฮาล – ชัยปุระเมืองสีชมพู - บอมเบย์ – เจดีย์ ทองคำ –ถ้ำอะจันต้า – ถ้ำเอลโลร่า

 Doreen   

โปรแกรมท่องแดนภารตะ
นิวเดลี-ทัชมาฮาล – ชัยปุระเมืองสีชมพู - บอมเบย์ – เจดีย์ ทองคำ –ถ้ำอะจันต้า – ถ้ำเอลโลร่า
เดินทาง วันที่ 20-26 เมษายน 2561


• วิปัสนา (ฮาธรรมะพระพยอม)

• บาปนั้นยิ่งทำก็ยิ่งมืดมน : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย