พิเศษสุดสำหรับผู้มีเวลาเฉพาะวันหยุดวิสาขะบูชา 24 -25 - 26 พค.56 ย่อหลักสูตรให้เหลือ 3 วัน

 เนินฆ้อ   18 พ.ค. 2556

3 วันแรกของการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่พระธาตุห้วยบอนเก่า คือ 24 - 25 - 26 พฤษภาคม 2556 จะมีบรรยายประกอบการปฏิบัติเพื่อให้ทุกท่านสามารถนำเอาวิชาวิปัสสนาภาวนาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆ.....ส่วนท่านที่มีเวลาเหลือ 4 วันหลังคือ 27 - 28 - 29 - 30 เวลาที่จะได้พิสูจน์ทฤษฎี หรือพิสูจน์ธรรม ให้ประจักษ์แก่ใจตนเอง

23 เย็นรายงานตัว เปิดอบรม 31 เช้า ปิดอบรม

ท่านที่มีเวลาพอ สามารถเข้ารับการอบรมครบ 7 วัน จะได้มีโอกาสรับการอบรมฝึกฝนทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเต็มที่ครับ

DT010549

เนินฆ้อ

18 พ.ค. 2556

เพื่อนผู้ร่วมภาวนา.....123


 เปิดอ่านหน้านี้  2067 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย