คอร์สภาวนา "เตรียมตัวตายอย่างมีสติ"

 1000stars  กิจกรรมมูลนิธิพันดารา 14-16 มิถุนายน 2556
คอร์สภาวนา “เตรียมตัวตายอย่างมีสติ”
ตอน การแตกสลายของธาตุ และการเตรียมจิตระยะสุดท้าย
ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

โดยปกติเราควรฝึกจิตให้ตื่นรู้ เบิกบาน อยู่ตลอดเวลา การฝึกต้องทำอย่างสม่ำเสมอในขณะที่เรายังแข็งแรง เมื่อวันที่เราป่วยหนักมาถึง ถ้าเรายังไม่เคยฝึกจิตให้คิดแต่สิ่งดีๆ ให้รู้จักให้อภัย หรือปล่อยวาง เราอาจโกรธเกลียดความเจ็บป่วยซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพกายและใจของเราเลย แล้วเมื่อวาระแห่งลมหายใจสุดท้ายมาถึง เราจะจากไปอย่างทุรนทุราย ตั้งแต่เกิดสัญญาณแห่งความตายซึ่งเกี่ยวข้องกับการแตกสลายของธาตุไปจนถึงขณะ ที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดไปและเกิดการตายอย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายใน มีความจำเป็นมากที่เราจะต้องประคับประคองจิตใจของเราให้ไม่ตระหนกตกใจ ไม่หวาดโกรธ ไม่เศร้าเสียใจจากการยึดติดผูกพัน ไม่น้อยใจหากไม่ได้รับการดูแล ไม่โกรธหรือเคืองแค้นผู้ใด จิตใจภายในนี้ละเอียดอ่อนมาก และในยามที่กายค่อยๆหมดพละกำลัง จิตที่ไม่ได้รับการฝึกก็จะยิ่งเสื่อมถอย ดิ่งลึกไปในความมืดมน ดุจดังลงไปสู่ก้นบึ้งของทะเลในยามค่ำคืน

ชาวทิเบตเชื่อว่าเวลาสุดท้ายนั้นมีผลต่อการเดินทางต่อของจิตวิญญาณ ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงพยายามทำอย่างดีที่สุดที่จะให้ผู้ที่กำลังจะล่วงลับจากไปอย่างสงบ สันติและมีสติ ไปพร้อมกับจิตที่มั่นคงในพระรัตนตรัยและในครูอาจารย์ของเขา แต่ละสัมผัสที่ให้ในขณะนั้นจะละมุนละม่อม เปี่ยมไปด้วยความกรุณา เพราะในขณะนั้นผู้กำลังจะล่วงลับไม่สามารถช่วยตัวเองได้อีกแล้ว มือที่เราไปสัมผัสเขาจึงต้องเต็มไปด้วยความรัก วาจาที่เราคุยกับเขาจึงต้องเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ไม่ว่าดูภายนอกเขาจะรับรู้หรือไม่ แต่ดวงจิตเขายังอยู่ ดวงจิตเขาต้องการความรักของเรา ต้องการคำเตือนให้นึกถึงครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพบูชา เพื่อให้ดวงจิตของเขาไม่ว้าเหว่ ให้มีกำลังใจ และพร้อมที่จะไปเผชิญกับสภาวะใหม่ที่เรียกว่า "บาร์โด"...
ในคอร์สนี้ เราจะทำความเข้าใจเรื่องของความตายและการ เตรียมตัวตายจากมุมมองในพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ฝึกฝน วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นสำหรับการเตรียมจิตเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง พร้อมเรียนรู้วิธีธำรงรักษาธาตุให้สมดุลย์เพื่อสุขภาพกาย-ใจ
รูปแบบการอบรม : บรรยาย สนทนาธรรม ทำสมาธิ เดินภาวนา สวดมนตรา อ่านคัมภีร์ร่วมกัน

อาจารย์ผู้นำภาวนา
- รศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบตจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่าและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์สอนธรรมะโดยได้รับมอบคำสอนจากพระอาจารย์ในหลายนิกายในพุทธวัชรยาน
- อาจารย์มิว เยินเต็น ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมทิเบตของมูลนิธิ ผู้ได้รับการฝึกฝนจากแนวทางของการสอนในวัดทิเบตมาถึง 27 ปี
- อาจารย์วรรณวิภา มาลัยนวล อาจารย์จากสถาบันโยคะวิชาการและเครือข่ายชีวิตสิกขา
อาหาร-ที่พัก ทางมูลนิธิจะให้บริการอาหารมังสวิรัติ ผลไม้ อาหารว่าง และเครื่องดื่มร้อน/เย็น ตลอดช่วงภาวนา และจะจัดที่พักเป็นห้องพักในเรือนภาวนา เตนท์เดี่ยว หรือเตนท์ครอบครัว ที่ศูนย์ขทิรวันมีห้องน้ำสไตล์รีสอร์ทไว้บริการ

การเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน
- เดินทางทางรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้ ค่ารถไปกลับ 600 บาท
- ไปโดยรถยนต์ส่วนตัว (สามารถขอรับแผนที่ได้ทางอีเมล์)
- เดินทางโดยรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยไปลงที่หัวหิน จากสถานีรถตู้ นั่งรถสองแถวป่าละอูไปลงหน้าศูนย์ (แต่เนื่องจากกิจกรรมนี้เริ่มช่วงเย็น ตั้งแต่บ่ายสามโมง จะไม่มีรถสองแถวให้บริการ)

บริจาคร่วมกิจกรรม บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาทเพื่อเป็นค่าจ้างแม่ครัวและผู้ช่วย ค่าวัตถุดิบสำหรับอาหารมื้อหลัก ค่าแรงคนงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ลงทะเบียน ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนที่ 1000tara@gmail.com โทร 087-829-9387; 083-300-8119

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2556
7.00 น. ผู้เดินทางโดยรถตู้ ขึ้นรถที่บ้านมูลนิธิ
ซอยลาดพร้าว 11
11.00 น. เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน ปฐมนิเทศ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. กิจกรรมปรับทัศนคติและอบรมพื้นฐานการภาวนา
16.00 น. พัก
16.30 น. ความรู้เกี่ยวกับมรณศาสตร์แบบทิเบต
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ สนทนาธรรม
21.00 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2556
6.00 น. ทำสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.00 น. ดื่มน้ำปานะ เดินภาวนา
และ/หรือ ทำวัตรเช้า
8.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บาร์โดแห่งชีวิตและความตาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. การแตกสลายของธาตุ
และการแยกกาย-จิต
16.00 น. พัก
16.30 น. นั่งสมาธิ มนตราภาวนา
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น ทำพิธีให้ผู้ล่วงลับ
สวดบทรัตนมาลัยและสวดมนตราดับทุกข์โศกของสัตว์โลก
21.00 น. เข้านอน

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2556
6.00 น. นั่งสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.00 น. เดินภาวนา กิจกรรมในสถูปมนตร์
8.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. การธำรงรักษาธาตุเพื่อสุขภาวะกาย-ใจ
แบ่งปันประสบการณ์
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
…………………………………   


5,915


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย