การบรรยาย “ประมวลธรรม ประมวลรัก” เปลี่ยนสถานที่

 1000stars   30 พ.ค. 2556วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-17.00 น.
อาคารสถาบัน 3(หลังศูนย์หนังสือจุฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย มูลนิธิพันดารา เครือข่ายและองค์กรภาคี
ร่วมกับ ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อช่วงแห่งการเฉลิมฉลอง สากา ตาวา (วิสาขบูชา) ของชนชาวทิเบตที่ผ่านมา (19-31 พค. 56) มูลนิธิพันดารา โดยรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และคณะผู้จาริกบุญ นำโดยอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ ได้เดินทางไปยังภูเขาไกรลาศ ทางภาคตะวันตกของทิเบต ซึ่งเชื่อว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดุจดังพุทธเกษตรบนโลกมนุษย์ สถานที่ที่ผู้จาริกบุญนับแสน นับล้านคน ปรารถนาจะเดินทางมาถึงสักครั้งหนึ่งในชีวิต ผู้คนที่ไปเยือนภูเขานี้แม้ต่างเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรือวิถีความเชื่อ แต่เป้าหมายการจาริกบุญ เพื่อให้การเดินทางภายนอกเปิดโลกแห่งการภาวนาและเรียนรู้ภายใน พร้อมกับบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาตามมรรควิถีของตน

ดูเหมือนว่า ภูเขาไกรลาศจะเป็นที่เดียวในโลกที่ได้ร้อยดวงใจผู้คนจากหลากหลายความเชื่อ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้นับถือศาสนาเชน ฮินดู พุทธ (พุทธทั่วไปที่สืบสายจากพุทธวงศ์และคุรุอาจารย์จากอินเดีย หรือพุทธเพิน ผู้สืบสายจากพุทธวงศ์และคุรุอาจารย์ในทิเบต) หรือเป็นผู้คนในโลกสมัยใหม่ เป็นคนหนุ่มสาวที่มีธรรมะในจิตใจ สำหรับชาวทิเบตเอง พวกเขาเดินทางอย่างยากลำบากจากบ้านเกิดอันไกลโพ้นเพื่อมาสักการะภูเขาลูกนี้ บางคนกราบอัษฎางคประดิษฐ์มาเป็นพันกิโลจากภาคตะวันออกของที่ราบสูงเพียงเพื่อให้ได้ใช้กายเนื้อให้ดีที่สุด ให้แต่ละช่วงตัวที่ได้กราบเป็นการสลายบาปกรรมและบำเพ็ญบารมี ทั้งเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น อันมักรวมคุรุอาจารย์และบุพการี

การจาริกไปไกรลาศจึงเป็นบทเรียนทางธรรมสำคัญของผู้เดินทางและเป็นความหวังกำลังใจสำหรับความรักในมิติแห่งจิตวิญญาณ ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อสรรพสัตว์ ความกตัญญู ความปรองดองอันได้เบิกบาน ณ ที่แห่งนี้มานับพันปี และความรักนี้ได้กลายเป็นพลังที่นำความสงบและสันติสุขมาสู่ชีวิตแม้เราจะอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งวัตถุนิยม

ระหว่างเส้นทางจาริกนั้น คณะผู้จาริกบุญพันดาราได้ร่วมกันทำสมาธิภาวนาที่ถ้ำมิลาเรปะ (มหาโยคีชาวทิเบตในศตวรรษที่ 11 ผู้มีเรื่องราวชีวิตและการปฏิบัติธรรมที่เป็นอมตะ) ปฏิบัติธรรมที่ทะเลสาบมนัสโรวาร์ สถานสรงน้ำของพระพุทธเจ้าเติมปา เชนรับ สักการะและทำบุญแบบทิเบต ณ สถานศักดิ์สิทธิ์ในนครลาซาและตลอดเส้นทางสู่ไกรลาศ
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมเรียนรู้วิถีแห่งการภาวนาโดยมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ ความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติที่เป็นดังครรภ์ของมารดา และความกตัญญูต่อคุรุอาจารย์และบุพการีเป็นแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตนำไปสู่ความสุข และศานติในจิตใจ ขอเชิญร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการประมวลธรรม ประมวลรัก ณ ไกรลาศกับอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์และอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ผู้พร้อมจะมาแบ่งปันประสบการณ์บนเส้นทางจาริกบุญ เพื่อนำพาเราไปสู่ความเข้าใจเรื่องความรักและศานติแห่งจิตใจ

ไม่ว่าการจาริกจะยาวไกล ยากลำบากสักเพียงใด เป้าหมายมิใช่เพื่อตนเอง หากด้วยปณิธานมุ่งมั่นแห่งโพธิจิตที่ว่า
“ดังพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงเจริญโพธิจิต
ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในสามกาล
ข้าพเจ้าขอเจริญโพธิจิต
เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ”


มูลนิธิพันดารา จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าทิเบต/หิมาลัย สินค้าคุณภาพดีและของสะสมจากเหล่าญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธานำมาร่วมโครงการ “ของฉัน…ปันเป็นบุญ” เพื่อระดมทุนร่วมกันสร้างฐานรากพระศานติตารามหาสถูป สถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม และบำเพ็ญบารมี ณ ศูนย์ขทิรวัน ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

ลงทะเบียน
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ส่งชื่อ-นามสกุล ลงทะเบียนได้ที่ 1000tara@gmail.com โทรศัพท์ 0878299387 (ป้าต๋อย) 0833008119 (คุณใหม่) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม มีอาหารว่างบริการ สามารถร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมและทำบุญในโครงการพระมหาสถูปได้ตามกำลังศรัทธา
กำหนดการ
กำหนดการ
ประมวลธรรม ประมวลรัก - เหตุเกิด ณ ไกรลาศ
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556
8.45 ลงทะเบียน
9.15 ภาวนาเพื่อรักและศานติ
9.30 ปาฐกถาเรื่อง “ประมวลธรรม ประมวลรัก” โดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์
10.30 พักดื่มชา/กาแฟ
11.00 “ประมวลธรรม ประมวลรัก” (2)
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 “ทำไมต้องเป็นไกรลาศ ” โดย อ.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
14.15 ดนตรีกับความรัก โดย คุณเมธี จันทรา
14.45 พักดื่มชา/กาแฟ
15.15 เสวนาเรื่อง “เหตุเกิด ณ ไกรลาศ”
โดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์ อ.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และคณะจาริกบุญ
17.00 ร่วมกิจกรรม “ของฉัน...ปันเป็นบุญ”

คำแนะนำการเดินทาง
โดยรถไฟลอยฟ้า (BTS) ลงสถานีสยาม เดินเข้าสยามสแควร์ซอย 4 และตรงเข้าซอย 9 เมื่อสุดทางคือคณะทันตแพทย์ และอาคารวิทยกิตติ์ ซึ่งมีศูนย์หนังสือจุฬาฯ อยู่ในชั้น 1 เดินผ่านเข้าไปด้านหลัง สู่อาคารสถาบัน 3 เป็นอาคารสีน้ำตาล สูง 12 ชั้น
โดยรถประจำทาง
ฝั่งถนนพญาไท ป้ายคณะเภสัชศาสตร์ (ตรงข้ามมาบุญครอง): สาย 36, 47, 50, 93, 159, 163, ปอ.140, ปอ.544, ปอ.529, ปอ.172, ปอ.พ.3, ปอ.พ.5
ฝั่งถนนพระราม 1 ป้ายสยาม: 15, 54, 73, 159, ปอ.73, ปอ.547, สาย ปอ.พ.12, ปอ.พ.23
โดยรถยนต์
เข้าทางประตูคณะเภสัชศาสตร์ ถนนพญาไท จอดรถในลานจอดรถในคณะเภสัชศาสตร์
เข้าทางบริเวณจอดรถสยามสแควร์ สามารถเข้าจากถนนพญาไท ถนนพระราม 1 หรือถนนอังรีดูนังต์ แล้วเลี้ยวเข้าจอดรถบนอาคารวิทยกิตต์   

DT012209

1000stars

30 พ.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5801 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย