!!!! ยกเลิก !!!! เสวนา : เปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนแปลง ทำอย่างไรให้ใจสุข

 1000stars   19 พ.ย. 2556


เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของบ้านเมืองในช่วงอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้ ทางมูลนิธิจึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานเสวนา "เปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนแปลง ทำอย่างไรให้ใจสุข" ซึ่งกำหนดเดิมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ที่อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ทั้งนี้หากมีกำหนดวันจัดงานครั้งใหม่เมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

ทางมูลนิธิต้องขออภัยมา ณ ทีนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของมูลนิธิ 087-829-9387, 083-300-8119

หมายเหตุ: สำหรับของบริจาคในโครงการ "ของฉัน ปันเป็นบุญ" ท่านยังสามารถนำมาฝากที่มูลนิธิได้ตามปกติ โดยเราจะได้นำออกจำหน่ายสมทบทุนมูลนิธิในโอกาสต่อไป


ความทุกข์มักเกิดจากการที่มนุษย์เราไม่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง...
มูลนิธิพันดาราร่วมกับองค์กรภาคีและศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนาในหัวข้อ
เปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนแปลง ทำอย่างไรให้ใจสุข
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 17.00 น.
อาคารสถาบัน 3 (หลังศูนย์หนังสือจุฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียนรู้การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายใน ทั้งที่อาจคาดการณ์ หรือมิอาจคาดเดา ผ่านประ สบการณ์หลากหลายทัศนะ เพื่อนำสิ่งที่ผ่านไปในปีเก่ามาเป็นบทเรียน ปรับทัศนคติ ให้พร้อมในการกอดรับสิ่งใหม่ๆที่จะผ่านเข้ามาด้วยใจที่สงบ และมีความสุข
ผู้ร่วมเสวนา
• คุณดวงดาว สุวรรณรังษีช่างภาพนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวนักเดินทางอดีตบรรณาธิการอนุสาร อ.ส.ท. ก่อนออกมาจัดทำนิตยสาร Nature Explorer ผู้ซึ่งได้เผชิญกับความไม่แน่นอน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางอันยาวนานทั้งในแง่มุมของการทำงานและชีวิตส่วนตัว
• อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ อดีตอาจารย์ภาควิชาปรัชญาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง"เดินสู่อิสรภาพ "ตัดสินใจบอกลาอาชีพครูที่ทำมานานกว่า 20 ปี ออกเดินจากบ้านที่เชียงใหม่ไปยังบ้านเกิดที่เกาะสมุยในปี 2548 นำมาซึ่งการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางผ่านระยะทางกว่า 1,000 ก.ม. ในหนังสือ บอกเล่าความหมายและคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ตลอดการก้าวย่างทั้งภายนอกและ(การเดินทาง)ภายใน
ลงทะเบียน
กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อการจัดเตรียมสถานที่และอาหารอย่างเหมาะสม ที่ e-mail : [url][url][email]1000tara@gmail.com[/email[/url[/url]]] หรือโทร 083-300-8119, 087-829-9387, 081-944-9490
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน มีอาหารกลางวันบริการ ท่านสามารถสนับสนุนกิจกรรมได้ตามกำลังศรัทธา

DT012209

1000stars

19 พ.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5170 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย