งานปริวาสกรรม

 อคฺคเมโธภิกษุ   8 ธ.ค. 2556

เชิญพระภิกษุร่วมงานปริวาสกรรม - ปฏิบัติธรรม ณ วัดศรีดอนชัย ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย วันที่ ๒๐ ม.ค.ถึงวันที่ ๒๙ ม.ค.๕๗ และร่วมเป็นเจ้าภาพ น้ำปานะ - ภัตตาหาร เช้า - เพล แก่พระภิกษุผู้อยู่ปริวาสกรรม เพื่อลดมานะ ละทิฐิ ชำระศีล ให้บริสุทธิ์
และ ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีดอนชัย และ บวชเนกขัมมบารมี วันที่ ๒๓-๒๕ ม.ค.๕๗ ร่วมงานได้ตลอดเวลาที่กำหนด ในงานมีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์และสืบชะตาต่ออายุโดยพระเกจิอาจารย์แห่งล้านนาและพระวิปัสสนาจารย์มากมาย สถานที่อยู่ป่าปริวาสสปายะ อากาศดี

*ติดต่อสอบถาม พระอาจารย์ศึกษา กลฺลยาณธมฺโม เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย โทร 086-182-0712

DT010102

อคฺคเมโธภิกษุ

8 ธ.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5361 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย