ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชสามเณรชาวเขาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 kunasan    12 ก.พ. 2555

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
งานบรรพชาสามเณรชาวเขาและบวชศีลจาริณี เ้ฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาีรี
ในวันที่ ๒๗ มีนาคม-๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕
ณ วัดม่อนป่าสัก ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

-----------------------
เชิญอนุโมทนาบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ วัดม่อนป่าสัก หมู่ ๖ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ๕๖๐๐๐


ขอเชิญสาธุชนร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพ ดังนี้
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรอัฐบริขารต่อ 1 รูป 500 บาท
1.1 ผ้าไตร 1 ชุด (ผ้าสบง ผ้าจีวร ผ้าอังสะ ประคตรัดเอว)
1.2 ชุดผ้าไตร(สำรอง) 1 ชุด
1.3 บาตร และบริขาร 1 ชุด
1.4 ย่าม และผ้าปูนั่งอื่น ๆ ที่จำเป็นรวมครบชุด
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
2.1. เจ้าภาพภัตตาหารเช้า มื้อละ 1,500 บาท
2.2. เจ้าภาพภัตตาหารเพล มื้อละ 1,500 บาท
2.3. เจ้าภาพน้ำปานะภาคบ่าย มื้อละ 500 บาท
2.4. เจ้าภาพน้ำปานะภาคค่ำ มื้อละ 500 บาท

++ หากผู้ใดมีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสงค์จะบริจาคทั้งหมดขอเชิญติดต่อได้ที่
พระมหาคุณาสาฬห์ สุคุณโสภี
รักษาการเจ้าอาวาสวัดม่อนป่าสัก
โทร. 08-6914-6548
______________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ ; ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาวัดม่อนป่าสักธนาคารกสิกรไทย สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 209-2-48951-8

จุดประสงค์ของการบวชครั้งนี้
๑. เพื่อเทอดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นสู่ชาวเขา
๓. เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการรักษาต้นไม้ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ทำไร่เลื่อนลอย
๔. ให้เด็กชาวเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมคนไทย รักในความเป็นไทย ไม่ทำลายประเทศด้วยการค้าหรือเสพยาเสพย์ติด
๕. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เด็กชาวเขาควรรู้
๖. เพื่อมอบทุนการศึกษาเสื้อผ้าแก่เด็กชาวเขาที่ยากไร้

ปัญหาให้น้ำท่วมภาคกลางคือ
เราต้องส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกป่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อชะลอน้ำไม่ให้ทะลักอย่างรวดเร็ว
และ ซึมลงดิน หรือต้องทำฝายแม้ว ฉะนั้นทางวัดจึงต้องนำเด็ก ๆ ชาวเขามาศึกษาผลเสียของการตัดไม้ทำลายป่า และโน้มน้าวให้รักป่า ให้คิดปลูกป่า


 3,675 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย