โอกาสทองของสาธุชนมาถึงแล้วที่จะได้พบพระสุปะฏิปันโน ซึ่งมิใช่จะพบเห็นได้โดยง่าย

 หัวหอม    23 ม.ค. 2555

พระสุปะฏิปันโน คือ พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ซึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันหาได้ยากยิ่ง และไม่ค่อยได้พบเห็นเท่าใดนักและเป็นการยากที่จะได้พบเห็น เพราะส่วนใหญ่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะชอบอยู่ตามป่าตามเขา ปลีกวิเวก บำเพ็ญสมณธรรมตามลำพัง ซึ่งถ้าไม่มีกิจจำเป็นจริงๆเช่น ออกมาเทศนาโปรดญาติโยม ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็คงจะไม่ออกมาจากป่าอันสงบ งามตาและเย็นใจสู่เมืองที่มีแต่ความเร่าร้อนและวุ่นวาย

ซึ่งหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เคยบอกไว้ว่า พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ คือปฏิบัติตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้น องค์พระผู้ปฏิบัติเองก็ร่มเย็น คนที่ได้พบเห็นก็รู้สึกชื่นเย็น อันนี้ผู้เขียนก็ประจักษ์ต่อใจแล้ว เมื่อครั้งแรกที่ได้พบเห็นพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชา สุภัทโท เมื่อแว็บแรกที่ผู้เขียนเหลือบไปเห็นท่าน ก็เกิดอุทานขึ้นมาในใจว่า "โอ้โห" คือมันเกิดความรู้สึกว่าท่านน่าเคารพมาก และหลังจากได้สนทนาธรรมกับท่าน ฟังท่านสอนธรรมเสร็จ ในระหว่างเดินทางกลับก็มีแต่ความรู้สึกปีติ เดินอมยิ้มมาตลอด วันนั้นเป็นไปเกือบทั้งวัน จนคนที่เห็นก็อาจจะนึกว่าผมแปลกๆ อยู่ดีๆยิ้ม แต่วันนั้นรู้สึกมีความสุขอย่างนั้นจริงๆกับการที่ได้พบเห็นท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และก็เป็นการยากจริงๆที่จะได้พบเห็น ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ในธรรมบทว่า "เป็นการยากที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นการยากที่ชีวิตสัตว์จะอยู่สบาย เป็นการยากที่จะได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษ และสุดท้ายเป็นการยากที่พระสัมพุทธจะอุบัติมา"

นอกจากนี้1ในมงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคือ "สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง" การได้เห็นสมณะเป็นอุดมมงคล ซึ่งเป็นมงคลข้อที่ 29 และยิ่งถ้าได้ทำบุญกับท่านด้วยก็จะได้รับอานิสงส์ใหญ่มาก เพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลก

โดยในวันที่ 28-29 มกราคม 2555นี้จะมีงานบุญปฏิบัติธรรมอาจารยบูชา 20ปี พระโพธิญาณเถร
(ชา สุภทฺโท) ละสังขาร ณ สวนพุทธธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ อุทยานจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีพระป่ามาร่วมงานประมาณ 40-50รูป และปักกลดปฏิบัติกรรมฐานตลอดคืน ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่สาธุชนจะได้พบเห็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปร่วมในงานบุญดังกล่าวได้ โดยดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.bia.or.th/
 3,837 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย