ประชาสัมพันธ์ "โรงหล่อพระ พรพระโพธิสัตว์"

 ิบีเจ    6 ก.พ. 2555

โรงหล่อพระ พรพระโพธิสัตว์
เรารับหล่อพระพุทธรูป พระประธานทุกขนาด
งานหล่อหุ่นขี้ผึ้ง ไฟเบอร์กลาส และวัตถุมงคลแบบต่างๆ
งานประติมากรรมทั้งไทยและสากล
งานซุ้มเฉลิมพระเกียรติ งานเสาไฟ ป้ายถนน ป้ายซอย

ไอลดา ผลสู่สุข
081-8574968, 02-9261138 แฟกซ์ 02-9261011
E-mail : iomasia@hotmail.com
 ยินดีต้อนรับ ทุกกัลยาณมิตร ร่วมทางสายบุญค่ะ    


ที่มา : /kdcotoeihkofh;p8jt


 4,216 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย