ถวายสังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ 21 ม.ค.55

 DMCnews    24 ม.ค. 2555

จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ยังคงมีความรุนแรงอยู่ เป็นสาเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับอันตราย และมีความลำบากในการประกอบกิจของสงฆ์ จนบางวัดถึงกับประกาศงดออกบิณฑบาต ซึ่งส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อย่างมาก
ด้วยเหตุนี้ พระเทพญาณมหามุนี (หวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย จึงริเริ่มเชิญชวนพุทธบริษัท 4 ทั่วประเทศและทั่วโลก ให้มาร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่วัดทุกวัด เป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มต้นให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ซึ่งในเดือนมกราคมนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น.ณ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

 4,112 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย