วัดเลียบ บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 ืchpu  

วัดเลียบ บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
เนื่องด้วยทางวัดเลียบยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง ในการก่อสร้าง ฌาปณสถาน ตอนนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 70% แต่ยังขาดทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการหมู่บ้านโพนเมืองมะทันขอขอบคุณล่วงหน้า ที่ทุกท่านที่เห็นความสำคัญ ในการก่อสร้างฌาปณสถาน และเป็นประโยชน์ในการทำพิธีทางศาสนา
ขอกุศลครั้งนี้ จงเจริญสุขแก่ทุกท่าน ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ด้วยเทอญ
รายละเอียดต่างๆ ให้สอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 084-4974471 หรือ084-4974531( พระอาจารย์ สมปอง ถาวโร )
บัญชีเงินฝากวัดเลียบบ้านโพนเมืองมะทัน ธนาคาร ธ.ก.ส สาขาม่วงสามสิบ 991-2-64136-1


• ปฏิบัติธรรม = ต้องไปวัด? ขั้นตอนง่ายๆ เห็นผลในชาตินี้ โดยไม่ต้องเข้าวัดก็ได้

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ปฏิบัติธรรม ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 สำหรับบุคคลจำพวกที่ 2

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• เจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ (นิทานสำหรับเยาวชน อิงธรรมะพรหมวิหาร ๔)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย