โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข เจริญสติ พัฒนาจิตเบื้องต้น ครั้งที่ 1 /2557

 jfai  

ขอเชิญผู้ที่มีใจรักการปฏิบัติธรรมทุกท่านเข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติ พัฒนาจิตเบื้องต้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยคณะวิทยากรสาย คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย นำโดย อาจารย์อนงค์นุช กิมทอง และคณะ
ระหว่าง วันอาทิตย์ที่ 4 ถึง วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ( 6 คืน 7 วัน)

สนใจติดต่อสอบถาม
วัดดงตาล : โทร. 081-7634429 , 081 -7724434
ร้านเกษตรบางลี่: 035-531003
ศูนย์ถ่ายเอกสารบางลี่ : 093-6942935

***ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าร่วมปฏิบัติธรรม สามารถกรอกใบสมัครได้หน้างานวันลงทะเบียน***
กำหนดลงทะเบียน กรอกใบสมัคร วันที่อาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น.

กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- ผู้ปฏิบัติธรรมจะตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและอยู่ปฏิบัติให้ครบตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติธรรม โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น!
- ผู้ปฏิบัติจะไม่พูดคุยกันเองตลอดเวลาที่ปฏิบัติธรรม มีข้อสงสัยสอบถามวิทยากรเท่านั้น
- ผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติตามระเบียบ และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และส่วนรวม

สิ่งที่ต้องเตรียมในการปฏิบัติธรรม
- เสื้อ และ กางเกง ( เตรียมมาให้ครบ ไม่มีการซักผ้า ) และของใช้ส่วนตัว
- เสื้อ ต้องเป็นสีขาวล้วนเท่านั้น ห้ามมีลวดลายหรือสีปะปน ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขนหรือรัดรูปหรือเอวลอย
- กางเกง ต้องเป็นกางเกงขายาวสีขาว เท่านั้น! ห้ามกางเกงยีนต์ หรือรัดรูป
- เสื้อกันหนาว และ ยาประจำตัว ( ถ้ามี)
ควรเตรียมของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้าให้พอใช้ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว สบู่ และอื่น ๆ ระหว่างการอบรมปฏิบัติธรรมให้เรียบร้อย สํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยู่ตลอดเวลา ยาประจําตัวที่จําเป็น ควรมีเสื้อผ้าหนาๆ มาด้วย

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เกิดความสงบและความสุขที่แท้จริงแห่งจิต
-ให้ผ่อนคลายจากความเครียดจากการงาน
-เพื่อให้รู้จักธรรมะทั่วๆไป ในการดำเนินชีวิต
-ยอมรับกฎของธรรมชาติ และการกระทำ
-เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต
-เพื่อให้เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณฯ
แนวการอบรม
- ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยายจากวิทยากร
- เน้นการเดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดอิริยาบถย่อย
- ทำตามเพียรต่อเนื่อง ตามแนวสติปัฏฐานสี่
- สมาทานอาชีวัฏฐะมะกะศีล (รับประทานอาหาร 3 มื้อ)
ผลที่ได้รับ
- มีความสันติสุขแห่งจิตที่แท้จริง รู้จักปล่อยวาง ไม่เครียด
- เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนตามแนวพุทธศาสนา
- สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ครอบครัวมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- มีความซาบซื้งสำนึกในพระคุณต่อผู้มีอุปการะคุณ

หมายเหตุ : ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร ทั้งสิ้น
** ท่านสามารถเข้าชมที่ www.watdongtan.com **


5,963


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย