แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

 kutnaca   10 มี.ค. 2557

วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม   

DT016114

kutnaca

10 มี.ค. 2557

หลวงตามหาบัวท่านแนะนำลูกศิษย์ให้มาหา หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ข้าพเจ้าได้ไปกราบบุญบารมีหลวงพ่อแล้วท่านเมตตามาก เป็นพระอรหันต์ที่ใจดี วัดอยู่กลางหุบเขาล้อมรอบด้วยลำธาร บรรยากาศน่าปฏิบัติธรรมมาก ใครเดินทางผ่าน แวะไปกราบท่านได้ สาธุๆๆๆๆ


• 📜ขายที่ดิน 119 ไร่ ติดถนนบ้านฝายแก้ว-บ้านดงป่าสัก ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ไร่ละ 5 แสนบาท

• ความรู้สึกว่าพร่องดับก็เมื่อกิเลสดับ กิเลสดับก็ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีทางอื่น

• พระพุทธเจ้าทรงฌาน ๕ ประองค์

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ธรรมะกับความสุขในชีวิต

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย