ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิเพื่อเป็นพระประธาน ประดิษฐานณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดร บ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 Transcend13   27 มี.ค. 2557ท่านอาจารย์ ดร. นงนุช สุระเสน ขอเรียนเชิญท่านญาติธรรมทุกท่านร่วมสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว หล่อด้วยเนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง เพื่อประดิษฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดร ณ บ้านทับลาน ต. บุพราหมณ์ อ.นาดี จ. ปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อให้ญาติธรรมได้กราบไหว้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตสืบไป
ดังนั้น จึงขอเรียนชวนเชิญท่านญาติธรรมทั้งหลายและโปรดได้บอกผู้ฝักใฝ่ในบุญต่อ ๆ กันไปเพื่อช่วยกันร่วมสร้างสมเด็จ องค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ปางมารวิชัย นับเป็นมหาบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี ประเภทออมทรัพย์ กองบุญหลวงปู่เทพโลกอุดร (อ.นงนุช สุระเสน) เลขที่บัญชี 110-1-36958-2 หรือโทร. 089 693 3351

DT015771

Transcend13

27 มี.ค. 2557

อนุโมทนาสาธุการครับ สาธุๆๆๆ


 เปิดอ่านหน้านี้  5419 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย