ขอเชิญฟังธรรมะ Delivery เรื่อง "ประดับสุขด้วยธรรมะ"

 มูลนิธิสพก.  

มูลนิธิส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (ส.พ.ก.)

ขอเชิญฟังธรรมะ Delivery เรื่อง "ประดับสุขด้วยธรรมะ"
โดย พระครูวินัยธรชาติ กิตฺติธโร
วัดศรีบุญเรือง
ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 น.
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการปฏิบัติ

13.00 น. บริการกาแฟของว่างก่อนเริ่มการบรรยาย

14.00 น. ลงทะเบียน
14.10 น. บูชาพระรัตนตรัย
14.15 น. บรรยายธรรม
15.30 น. ตอบข้อซักถาม / ร่วมกันบำเพ็ญจิตภาวนา / ถวายพระราชกุศล / แผ่เมตตา
16.00 น. ถวายเครื่องไทยธรรม ให้พร
เสร็จพิธี


*****************************

มูลนิธิส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ หรือ มูลนิธิ ส.พ.ก.
อยู่ในอาคารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ในอุทยานเบญจสิริ สุขุมวิท 24
สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีพร้อมพงษ์ และเดินเข้าไปในอุทยานเบญจสิริ มูลนิธิฯ
จะอยู่ด้านหลัง หรือเข้าถนนด้านข้างห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรี่ยม
โทร. 02-661 1284-7

รถส่วนตัวสามารถจอดใต้อาคารได้ค่ะ    


5,908


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย