ขอเชิญร่วมฝึกการเจริญสติ เเละนั่งสมาธิ ภาวนา (หลักสูตรเบื้องต้น) ด้วยการสมัครเข้ารับอบรมปฏิบัติธรรม เเละร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้ ณ สวนป่าสุขวิปัสสนาราม (ป่าธรรมชาติ) วิเวก 28-30 ตุลาคม. 54

 ลำโพงข่าว  

** ขอเชิญเหล่าพุทธบุตร พุทธบริษัท อุบาสก-อุบาสิกา ผู้ใคร่ในการปฏิบัติตนให้เข้าถึงพุทธธรรม ทุกท่านทั่วสารทิศร่วมปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติปัฎฐาน ๔ <เเบบพองหนอ-ยุบหนอ>
อย่างเข้มข้น ในป่าธรรมชาติอันสงบเงียบ อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากผู้คน เนื่องในวโรกาศครบรอบ 84 พรรษา ถวายในหลวง
ด้วยการปฏิบัติธรรม เพื่อความสงบของจิตใจของเราเอง เเละถวายเป็นพระราชกุศล ดังนี้


กำหนดการโครงการ วันศุกร์ ที่ 28-30 ตุลาคม 2554
(ปฏิบติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว เนื่องในวโรกาศครบรอบ 84 พรรษา, เเละถวายเป็นพระราชกุศลเเด่ พระปิยมหาราช เเละเพื่อสร้างบุญบารมีธรรมเเก่เราเเละครอบครัว)

กิจกรรมพิเศษในโครงการ

((ตักบาตรเช้า พระธุดงค์กรรมฐาน ))
เวลา 07.30 วันที่ 30 ตุลาคม 2554
((ถวายสังฆทานเครื่องใช้ เเละ ถวายกองทุนบำรุงสวนป่าสุขวิปัสสนาราม ตามกำลังบารมี ))
เวลา 15.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2554
((เเละบวชต้นไม้ถวายในหลวง ))
เวลา 15.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2554
ณ ป่าธรรมชาติ (วิเวก) สวนป่าสุขวิปัสสนาราม อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี


......อาณาเขตบริเวณพื้นที่อยู่ติดเชิงเขา ส่วนใหญ่ปกคุมไปด้วยป่าธรรมชาติ เมกไม้นานาพันธุ์ เเละเทิกเขาหลายลูกใกล้สวนป่า โดยสถานที่สวนใหญ่เน้นเพื่อการอยู่อาศัยเเบบเรียบง่ายตามสภาวะเเวดล้อมอันพึ่งอาศัยธรรมชาติ เพื่อจะได้รับบรรยากาศที่สดชื่นเเจ่มใสอันปกคุมไปด้วยระบบนิเวศที่เหมาะเเก่การเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม พระกรรมฐาน อันยกเเบบอย่างตามสมัย พระพุทธกาล ที่มุ่งเน้นอยู่โดยสอดคล้องกับธรรมชาติ
.......โดยเฉพาะเป็นสถานที่อันไม่ห่างจาก กรุงเทพเเละปริมณฑลมากนักเหมาะเเก่การเดินทางเพื่อเข้าสู่ความสงบ เพื่อเป็นเเห่งพักกาย, ผ่อนคลายใจ, ปลูกจิตสำนึกเวิถีเเห่งสติ เสริมสร้างผักดันปัญญาภายในให้เกิดขึ้น ด้วยการปฏิบัติตนท่ามกลางธรรมชาติ
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัทร่วมทำจิตใจให้ผ่องใส, ระงับชั่งที่จะส่งผล, เเละเสริมสร้างจิตใจของเราให้ผ่องใสด้วยการเข้ารับการอบรมฝึกหัดปฏิบัติธรรม อย่างมีสติภาวนา เเละมีสมาธิภาวนา ตามกำลังกาล
((เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเป็นครั้งเเรก หรือปรารภที่จะเรียนรู้การปฏิบัติธรรม ตามเเนวทางสติปัฏฐาน ๔))
โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา รักษาใจ

กำหนดการ ตั่งเเต่ วันศุกร์ ที่ 28-30 ตุลาคม 2554 (3 วัน)ร่วมบูชาปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างสติ เสริมสมาธิ ควบคุมใจ ให้สะอาด ผ่องใส
อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เเละครอบครัว ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวร ด้วยสมัครเข้ารับการปฏิบัติธรรม

ณ ป่าธรรมชาติ (วิเวก) สวนป่าสุขวิปัสสนาราม อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (หากจาก กรุงเทพ. 320 กม.)......ด้วยการสมัครเข้ารับ การอบรม ปฏิบัติธรรมเเบบเข้ม. ปฏิบัติเเบบ 3 วัน 2 คืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก เพื่อสร้างบารมีธรรม เพื่อฝึกการใช้สติ สมาธิ เจริญปัญญาวิปัสสนา

จึงขอเชิญผู้ใคร่ในการเข้าถึงพุทธธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเข้าถึงด้วยการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนเอง


.......ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ ในวันจาตุรงคสันนิบาตร โดยย่อเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้ว่า +ละความชั่ว +ทำความดี +ทำจิตใจให้ผ่องใส เเค่นี้ เราก็สามารถรู้ตื่นเบิกบานใจเมื่อเข้าถึงพุทธธรรมได้ทุกเพศทุกวัย ด้วยผลบุญจากการเเสวงหาพระธรรมด้วยการปฏิบัติ ธรรมสร้างสติในกาย-เวทนา-จิต-ธรรม อย่างมีสติรู้ตัว ทั่วพร้อมอยู่ในกายเพื่อเพิ่มพูลสติให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท
กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นพุทธบูชาเเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในโครงการปฏิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา รักษาใจให้สะอาดผ่องใส(ในวันศุกร์ ที่ 28-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 )
รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น(สามารถโทรศัพท์ลงชื่อจองล่วงหน้าถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2554 ตั้งเเต่ เวลา 13.00-20.00 น.

(โทร. 089-8994099)
หรือลงชื่อสมัคร บอกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เเละบอกว่าประสงค์จะขึ้นรถตู้ของศูนย์ หรือนำรถมาส่วนตัว
ที่ เจ้าหน้าที่ หรือส่งที่อีเมล์ ทางศูนย์จะติดต่อ เเละยืนยันการสมัครอีกครั้ง
e-mail lamphongdhamma@hotmail.com


((สถานที่ขึ้นรถตู้โดยสารไปสวนป่าสุขวิปัสสนาราม))
รถตู้จอดหน้าหมอชิต 2 (หน้าเสาธงชาติ) รถออกเดินทาง เวลา 14.00 น.
(กรณียกเลิกกรุณาเจ้งก่อน อย่างน้ย 2 วัน)โทรลงทะเบียนสมัครทางโทรศัพท์ก่อน


เมื่อได้โทรลงทะเบียนขึ้นรถเเล้ว เดินทางมาขึ้นรถตู้ได้ ที่
หน้าเสาธงชาติ หมอชิต 2 เขตจตุจักร
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 รถออกเวลา 14.00 น.
สามารถขึ้รถได้ 2 สถานที่ คือ
1.หน้าเสาธงชาติ หมอชิต 2 เเละ
2. ขึ้นรถตู้ได้ที่ ปั้ม ปตท. Jiffy เลยห้างบิ๊กคิงบางใหญ่เก่า
กิจกรรม(พิเศษ) วันที่ 30 ตุลาคม 2554

เวลา 07.30 น. ตักบาตรพระธุดงค์กรรมฐาน จำนวน 6 รูป
เวลา 15.00 น. ร่วมถวายสังฆทาน (ของใช้ที่จำเป็น ที่สามารถใช้ได้จริง)
เวลา 15.30 น. ถวายกองทุนบูรณะสวนป่า (ร่วมตั้งกองทุนบุญ ตามกำลังทรัพย์ ร่วมบูรณะสวนป่าสุขวิปัสสนาราม
เวลา 15.30 น. ปฏิบัติภาวนา /ลาศีล /ขอขมา/รับใบเกียรติบัตร/ถ่ายรูปหมู่
เวลา 16.00 น. กิจกรรมบวชต้นไม้ ถวายในหลวง ณ สวนป่าสุขวิปัสสนาราม (เพื่อรักษาต้นไม้ไม่ให้ถูกตัด ทำร้าย)


<<<หมายเหตุ.กรณีที่สมัครเข้าอบรมเเล้วเเต่ไม่สามารถเดินทางไปเข้ารับการอบรมได้กรุณาเเจ้งยกเลิกก่อน 2 วัน >>>


***************************************ตารางกำหนดการปฎิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔ ภาวนา รักษาใจ

ตั่งแต่วันที่ 28-30 ตุลาคม 2554 (3 วัน 2 คืน)วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2554

เวลา ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าปฎิบัติธรรม, รับข้อปฎิบัติในการเข้าอบรม
เวลา ๑๗.๓๐ น. สวดมนต์เเปลเย็น,
เวลา ๑๙.๓๐ น. สมาทานศีล 8 / สมาทานพระกรรมฐาน /สอนพระกรรมฐานเบื้องต้น
(สำหรับผู้เข้าอบรมพระกรรมฐานใหม่)
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อน, อย่างมีสติวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2554

เวลา ๐๓.๐๐ น. ตื่นนอน ชำระร่างกาย / เตรียมตัวทำวัตรเช้า
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์เช้าเเปล
เวล ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา (ช่วงเช้า)
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า อย่างมีสติ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น (ช่วงสาย)
เวลา ๑๒.๐๐ น. (พักผ่อนตามอัธยาศัย อย่างมีสติ)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาวนา (ช่วงบ่าย)
เวลา ๑๖.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. อาบน้ำ, ชำระร่างกาย, ทำกิจกรรมจิตอาสา (ดูเเลความสะอาดบริเวณศูนย์)
เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นเเปล, ฟังบรรยายธรรมะ (แนวทางปฏิบัติ)
เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา(ช่วงค่ำ)
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อน (อย่างมีสติ)
วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2554

เวลา ๐๓.๐๐ น. ตื่นนอน ชำระร่างกาย / เตรียมตัวทำวัตรเช้า
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์เช้าเเปล
เวล ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา (ช่วงเช้า)
เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระธุดงค์กรรมฐาน จำนวน 6 รูป (อาหารเเห้ง หรือเครื่องใช้ต่างๆ)
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า อย่างมีสติ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน (ช่วงสาย)
เวลา ๑๒.๐๐ น. (พักผ่อนตามอัธยาศัย อย่างมีสติ)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาวนา (ช่วงบ่าย)
เวลา ๑๕.๐๐ น. สวนมนต์เย็น, พิธีขอขมา, ลาศีล, รับศีล, รับใบประกาศเกียรติบัตร (รุ่น 3) ,
เวลา ๑๕.๓๐ – {กิจกรรมบวชต้นไม้ คนล่ะต้น {ช่วยทำความสะอาด บริเวณสวนป่าโพธิธรรม {กลับบ้าน}


* ร่วมปฎิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
(เพียงเเต่มีใจศรัทธา เเละปรารถณาที่จะปฎิบัติธรรม)*กำหนดโครงการปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติปัฏฐาน ๔ ณ สวนป่าสุขวิปัสสนาราม (ตลอดปี 2554 )


<<<<<< โครงการปฏิบัติธรรม ปัจจุบัน>>>>>>>
(รุ่นที่ 1) โครงการปฏิบัติธรรม ภาวนา เจริญสติปัฏฐาน ๔
<เพื่ออุทิศถวายเเด่พระปิยมหาราช เเละเพื่อสร้างบุญบารมีธรรมเเก่เราเเละครอบครัว
-ตั้งเเต่วันศุกร์ ที่ 28 - 30 ตุลาคม 2554 (3 วัน)


(รุ่นที่ 4) โครงการปฏิบัติธรรม ภาวนา เจริญสติปัฏฐาน ๔
<เพื่อปฏิบัติถวายเป็นพระราชกุศลเเด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องเดือนเเห่งวันพ่อเเห่งชาติเเละเพื่อสร้างบุญบารมีธรรมเเก่เราเเละครอบครัว>
-ตั้งเเต่วันศุกร์ ที่ 23 - 25 ธันวาคม 2554 (3 วัน)
<<สามารถเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ภาวนา ตามกาลเวลาที่สะดวกต่อการเข้าอบรม>>

หมายเหตุ.
((ถ้าประสงค์จะมาอบรมเป็นหมู่คณะมากๆ สามารถติดต่อศูนย์ เพื่อเปิดอบรมปฏิบัติ ภาวนา เป็นกรณีพิเศษได้ตามความเหมาะสม))
ติดต่อล่วงหน้า 1 เดือน อย่างน้อย
สามารถเปิดรับอบรม ได้ในในรูปเเบบ ดังต่อไปนี้ คือ
1. อบรมปฏิบัติธรรม พระกรรมฐาน(เเบบสติปัฏฐาน ๔ พองหนอ-ยุบหนอ เชิงธรรมชาติ) เเบบ 3 วัน
เยาวชน-บริษัท-มหาลัย-ทั่วไป
2.อบรมจิตอาสา / ผู้นำจิตอาสา (เชิงธรรมชาติ)
3.อบรมรูปเเบบภาวนากับสติ (เชิงธรรมชาติ)
เเละอื่นๆ อีกหลากหลาย


"""""รับสมัครพุทธบุตรอาสา"""""""""
งานเผยเเผ่พระพุทธศาสนา(ฝ่ายช่วยงานปฏิบัติธรรม ช่วยงานสื่อธรรมเเละสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวพุทธ)

เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เเละเสริมสร้างศีลธรรม, คุณธรรม, จริยธรรม, ความดีความงามตามหลักคำสอนของพระพุทธศสนาได้
ถ้าเห็นความสำคัญในงานเผยเเผ่พรศาสนา เเละมีความสามารถพร้อมในงานเป็นพุทธบุตรอาสาสามารถสมัครเป็นพุทธบตรอาสาได้
ทั้งใจเเละกาย อุทิศให้พระธรรม (อาสาสมัครของเหล่าบุตรของพระพุทธศาสนา) ดังนี้

1.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร..พัฒนาดูเเลปรับปรุงเว็บไซต์ธรรมะ
2.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร..ช่วยงานออกเเบบตัดต่อภาพเเละวีดีโอ
3.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร..ช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์
4.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร...ช่วยงานถ่ายวีดีโอ,เเละถ่ายภาพ
5.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร...เเปลภาษาอังกฤษเเละจีน
6.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร...ช่วยงานวาดภาพ
7.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร....ช่วยงานรวบรวมเรียบเรียงหนังสือ
8.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร....ช่วยเหลืองานด้านต่างๆดามความสามารถเพื่อสนับสนุนในงานต่างๆได้ในอนาคต(เเจ้งความประสงค์ก่อนได้)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเผยเเผ่พระศาสนาเพื่อความมั่นคงของอุบาสก-อุบาสิกา ด้วยการสมัครช่วยเหลืองานพระศาสนา
(สร้างบุญ)สามารถเเจ้งความประสงค์สมัครได้ที่. ศูนย์ประสานงาน โทร 087-007-8607
หรือที่ อีเมล์ lamphongdhamma@hotmail.com
หรือที่ fackbook ที่ lamphongdhamma@hotmail.com

**********************************************************อานิสงค์ของการปฏิบัติที่ได้จากการปฏิบัติธรรม

1. ทำให้ร่างกายสดชื่นเเจ่มใจ เบิกบาน เเข็งเเรงไม่ค่อยมีโรคภัย
(เพราะจิตใจดีงาม ร่างกายก็ผ่องใส เบิกบานร่างเริง คิดสิ่งใดก็มีความสุข)
2. รู้บาป รู้บุญ รู้คุณ รู้โทษ รู้สิ่งที่มีประโยชน์ เเละไม่มีประโยชน์
(ทำให้เกิดความเบื่อหนาน ในการดำเนินชีวิต ทำให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท)
3. เป็นผู้ที่มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อผู้มีพระคุณ จิตใจอ่อนโยน อ้อนน้อมถ่อมตน
(เชื่อฟังพ่อเเม่มากขึ้น เพราะได้รู้จักความทุกข์จากเวทนา)
4. รู้กฎเเห่งกรรมจากการกระทำของตัวเองได้
(รู้ว่าเคยกระทำกุศล เเละอกุศลใดมา)
5. รู้เเนวทางการเเก้ไขปัญหาชีวิต ในปัจจุบันได้
(ไม่เครียด ไม่ฆ่าตัวตาย หาหนทางดับความทุกข์ทางใจได้ เเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้)
6. รู้มีสติรู้ตัว ก่อนคิดที่จะทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น
(เป็นผลให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง)
7. มีความจำเป็นเลิศ
(เรียนหนังสือเก่งเพราะมีความจำเร็ว)
8. ต่ออายุให้ยาวนานขึ้น
(เพราะกรรมจากการกระทำบาปไม่มาตัดรอน)
9. มีวิบากกรรมน้อยลง
(สิ่งที่ทำให้ติดขัดความสำเร็จ)
14. สามารถเเก้กรรมจากการกระทำที่ไม่หนักมากได้
(เพราะการปฏิบัติธรรมได้บุญและอานิสงส์เยาะ เมื่อเเผ่เมตตาออกไปเจ้ากรรมนายเวรก็ได้มาก และสัพสัตว์ ก็จะถึงมาก และถึงทุกที่เพราะจิตมีสมาธิสูงมาก)
15. สามารถเข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุดได้
(เพราะเป็นการฝึกฝนโดยการทำลายต้นต่อของกิเลสโดยตรง)
16. เป็นบาทฐานในการเข้าถึงธรรมะในอนาคต
(เป็นการสร้างบารมีธรรมเฉกเช่นพระพุทธเจ้า เเละพระอริยบุคคลทั้งหลาย้พื่อใช้ต่อสู้กับพระยามารที่ฝังอยู่ในใจเรา รอเราชนะกิเลสอยู่ คือความโลภ ความโกรธ ความหลง)


*************************************************คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้

1.เป็นผู้มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์เเข็งเเรง
3.เป็นผู้ไม่มีโรคร้ายเรง
4.เป็นผู้ไม่ติดอาญาเเผ่นดิน
5.เป็นผู้ว่าง่าย,สอนง่าย,กินง่าย,อยู่ง่าย,นอนง่าย ไม่เเข็งกระด้าง


***************************************************การเตรียมตัวเบื้องต้น ดังนี้

1.นุ่งห่มด้วยชุดขาวประมาณ 3 ชุด (สำหรับเวลาปฏิบัติผู้หญิงใส่ผ้าถุง มีไสบเฉวียงบ่า) เวลาทำจิตอาสา หรือนอนอนุญาติให้ใส่กางเกงได้
ถ้าไม่มีติดต่อขอซื้อหรือขอยืมได้ที่ศูนย์
2.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วย อาทิ เเปรงสีฟัน, ยาสีฟัน,ยาสระผม, สบู่ เละอื่นๆ
3.เตรียมไฟฉายสำหรับเวลากลางคืน
4.เตรียมผ้าคลุมของใช้ส่วนตัวเพื่อปกปิดความเรียบร้อย (ถ้ามี)
5.เตรียมรองเท้าเเตะสำหรับใส่ในบริเวณวัด
6.เครื่องอุปโภค เเละบริโภค (ถ้านำมาได้สำหรับตักบาตรพระภิกษุ..วันสุดท้าย ตอนเช้า วันที่ 15 เวลา 07.30น.)
7.ยาทาสำหรับกันยุง (ถ้ามี)
8.หากมีโรคประจำตัวควรติดยาหรือคนดูเเลมาด้วย
9.นำบัตรประจำตัวประชาชน เเละทะเบียนบ้าน (เเบบถ่ายสำเนา) อย่างละ 1 ชุด
10. สำหรับผู้เข้าอบรมครั้งเเรก ต้องนำรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ติดมาด้วย 1 รูป
11. เต้นหรือมุ้งครอบ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะหลีกหนีความวุ่นวายในหมู่คณะ)
12.ถ้ามีความประสงค์จะร่วมบุญในการร่วมพัฒนาสวนป่าโพธิธรรม ในการดำเนินการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
ก็สามารถตั้งก่องทุนร่วมถวายได้ (ตามกำลังศรัทธา) ในวันที่ 30 ตุลาคม 54 เวลา 11.00 น.


*************************************************

กฏระเบียบเบี้องต้นในการปฏิบัติธรรม


1. ห้ามพกสิ่งของมีค่ามาก อาทิ ทอง, เพชร, เครื่องประดับต่างๆ เข้ามาอบรม
2. ห้ามสูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติด ตลอดการเข้รับการอบรม
3. ห้ามทะเลาะ หรือส่งเสียงดัง
4. ห้ามพกวิทยุ เข้ามาฟังระหว่างการอบรม
5. ห้ามทำรายป่าไม้ในศูนย์ กรณาช่วยกันรักษาต้นไม้
6. งดการหายหรือเสนอเเลกเปลี่ยนสินค่าในขณะเข้าอบรม
เป็นต้น เเละข้อกฎระเบียบอีกมากมาย ดูที่ป้ายประจำศูนย์
7. ในการเข้าอบรมปฏิบัติธรรมนั้นต้อง คิดอยู่เสมอว่าเรามาเพื่อขจัดกิเลสตัณหาในลดลง เพราะฉะนั้น จงปฏิบัติตน โดยยึดหลัก
กินน้อน,พูดน้อย,นอนน้อย,ทำความเพียรให้มาก
8.จงมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติ โดยไม่ย้อท้อ เเละไม่หลีกหนีจากการปฏิบัติยกเว้นมีธุระจำเป็นจริงๆ
9.การที่เราเข้ามาอบรมนั้นอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะขัดต่อความรู้สึก หรือไม่ถูกใจตาที่เคยสัมผัสมา ก็จงยอมรับกฏระเบียบต่างๆของศูนย์ เพื่อการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นในการเข้าถึงพระธรรมคำสังสอน จงคิดว่าอุปสรรค คือสิ่งที่นักปฏิบัติควรที่จะเข้าใจในสัจธรรมของพระธรรม
หมายเหตุ. กรุณาอย่านำของมีค่าติดตัวมาเข้ารับการอบรมด้วย

เพื่อความสันโดษ สงบเเละเพื่อไม่ให้เกิดความลำบากเมื่อยามหาย
(ปฏิบัติธรรมนำจิต เพื่อเเผ่คุณงามความดีสู่ครอบครัว,มิตร,สหาย เพื่อตอบพระคุณ เพื่อส่งจิตให้สูง เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณ เพื่อเเสวงหาความสุขล้ำ เพื่อน้อมนำ พุทธธรรม สู่กลางใจ) ถ้าหายทางสำนักไม่รับผิดชอบเเผนที่ การเดินทาง สวนป่าสุขวิปัสสนาราม

การเดินทางจาก กรุงเทพ ระยะทาง 320 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชม. หรือ 4.30น.
สวนป่าสุขวิปัสสนาราม(((เส้นทางการเดินทางโดยรถส่วนตัว)))

โดยถนนหลักที่สามารถมาสวนป่าสุขวิปัสสนารามได้ คือ

หรือถ้าหากไม่สะดวกเดินทางมาโดยรถส่วนตัวก็สามารถติดต่อขึ้นรถตู้มาศูนย์ได้(ไป-กลับ)
(ติดต่อก่อนเริ่มโครงการ 1- 2 วัน)ทางศูนย์ประสานงานโครงการรับสมัคร "พุทธบุตรอาสา" ร่วมงานเผยเเผ่ธรรมะวิธีการปฏิบัติสู่สากลได้ ติดต่อสมัครที่เจ้าหน้าที่


ศูนย์ประสานงานศูนย์สวนป่าโพธิธรรม(สวนปฏิบัติธรรมเชิงธรรมชาติ)
ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ : (โทร. 089-899-4099)
e-mail : lamphongdhamma@hotmail.com

เเละสามารถติดตามข่าวสารของศูนย์อบรมปฏิบัติธรรม สารบุญ "ชมรมพุทธบุตรบารมี" ได้ที่
facebook =((lamphongdhamma@hotmail.com]))

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.dhammadee.com

ที่มา : เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมรักษาใจ รักษาธรรมชาติ เเละ เพื่อความสงบของใจ

5,889


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย