(-/-)ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในธรรม เข้าอบรม “พระอภิธรรมเบื้องต้น” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 metta54  

ต้องการเรียนรู้เรื่อง *จิต-วิญญาณ ตายแล้วไปไหน? *นรก-สวรรค์มีจริงหรือไม่? *บุญ-บาปให้ผลเมื่อไรอย่างไร? *กฏแห่งกรรมเป็นอย่างไร? *เมื่อมีความทุกข์ใจ จะแก้ได้อย่างไร? *วิปัสสนาทำอย่างไร? *นิพพานคืออะไร อยู่ที่ไหน จะเข้าถึงได้อย่างไร?
ท่านจะรู้ได้เมื่อศึกษาพระอภิธรรม
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม เปิดรับสมัครสาธุชนทั่วไปเข้าศึกษา/อบรม..ฟรีในเรื่องดังกล่าว
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. (ห้องปรับอากาศ มีเจ้าภาพบริการอาหาร-เครื่องดื่ม)
วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
มีการฝึกการทำสมาธิ-การเจริญวิปัสสนา
จบแล้วมีวุฒิบัตรให้
เปิดรับสมัคร จัดการเรียนการสอน และฝึกสมาธิทุกวัน
สนใจสอบถามได้ที่..
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม (ศาลาริมน้ำ) ถนนบางขุนนนท์ ซอย ๖ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โทร. ๐๒-๘๘๖-๐๐๘๗ และ ๐๘๑-๓๐๔-๑๖๘๒
การเดินทาง : รถประจำทางที่ผ่านสี่แยกบางขุนนนท์ สาย ๔๐, ๔๒, ๕๖, ๖๘, ๘๐, ๑๐๗, ๑๗๕, ปอ.๘๐, ๑๐๙, ๑๖๕, ๑๗๑, ๕๐๙, ๕๕๒, ปอพ.๑๐
รถผ่านหน้าวัดศรีสุดาราม (บางขุนนนท์ ๖) : สาย ๕๗, ปอ.๗๙
รถสองแถว : รถไฟ-สวนผัก รถไฟ-วัดประดู่ รถไฟ-วัดช่างเหล็ก รถไฟ-บางพรหม รถไฟ-ชัยพฤกษ์ รถไฟ-วัดมะพร้าวเตี้ย รถไฟ-เทพสิรินทร์ รถไฟ-วัดจำปา รถไฟ-วัดศรีประวัติ แม็คโคร-วัดทอง สวนผัก-กรุงธน
ต้องการเรียนรู้เรื่อง *จิต-วิญญาณ ตายแล้วไปไหน? *นรก-สวรรค์มีจริงหรือไม่? *บุญ-บาปให้ผลเมื่อไรอย่างไร? *กฏแห่งกรรมเป็นอย่างไร? *เมื่อมีความทุกข์ใจ จะแก้ได้อย่างไร? *วิปัสสนาทำอย่างไร? *นิพพานคืออะไร อยู่ที่ไหน จะเข้าถึงได้อย่างไร?

ที่มา : มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม

5,969


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย