สำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

 anumotami  

สำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
เป็นสำนักปฏิบัิติธรรม สายวิปัสสนากรรมฐาน(สาขาวัดนาหลวง) โดย พระเดชพระคุณท่านพระราชสิทธาจารย์(หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร)ประธารสงฆ์ วัดนาหลวง จ.อุดรธานี (ภูย่าอู่) อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สอนปฏิบัติธรรมโดย พระอาจารย์ บุญชัย กิตติปาโล

   


5,929


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย