สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา ม.พฤกษา3

 pechsin  

สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา ม.พฤกษา3 ซ.32 ต.บางคูัรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เป็นสถานที่ที่มีแต่ความสงบ ล่มเย็น คนไม่มากนักแต่พระอาจารย์เทศได้ดีมากๆ   

ที่มา : สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา ม.พฤกษา3

5,958


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย