ขอเสนอสถานที่ปลีกวิเวกแห่งใหม่ ณ จ.กระบี่ครับ

 ratcup2012   2 มี.ค. 2556

กระผมขอโอกาส ขอเสนอสถานที่ปลีกวิเวกแห่งใหม่ ณ จ.กระบี่ครับ
"สวนพุทธรรมถ้ำครอบน้ำ" ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เป็นที่รกร้างแต่เก่าก่อน แต่ได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ ให้เราชาวพุทธได้แสวงหาสัจธรรม โดยการนำของหลวงพี่ท่านหนึ่ง อยากให้ท่านได้แวะมาภาวนาด้วยกันครับ
อยากให้ท่านที่ชอบภาวนา ปลีกวิเวก ได้มาสัมผัสวัดร้างที่ปล่อยมานาน แต่ด้วยการบุกเบิกของหลวงพี่ ทำให้ชาวบ้านได้กลับมาทำบุญใส่บาตรกันอีกครั้งด้วยความปิติยิ่ง น่าปลื้มใจมากครับ
เราคือกัลยาณมิตร ไม่ว่าอย่างไร ก็ไม่อยู่ทน บุญ-บารมีเท่านั้นที่จะติดตัวเรา

กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่่าน ทุก ๆ ดวงจิตมา ณ โอกาสนี้
ไม่มีคำว่าบังเอิญ มีแต่ธรรมอันสมควรแก่เหตุนั้นๆ
ขอความเจริญในธรรมและมีดวงตาเห็นธรรม จงปรากฏกับทุกผู้ทุกนามโดยพลัน

รัตน์ครับ / ratcup2012@gmail.com   

ที่มา : แนะนำสถานปฏิบัติธรรม

DT014296

ratcup2012

2 มี.ค. 2556

ขอเพิ่มรูปครับ การมาพัฒนาวัดร้างของหลวงพี่นำมาซึ่งความปิติยิ่งของชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธ แต่ขาดพระมาเป็นหลักใจ เดือนมาฆบูชาปีนี้ จึงเป็นนิมิตหมายอันดี แห่งการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมกัน

หากที่ที่อยู่กระบี่ อยากช่วยประกาศข่าวอันดีนี้ ให้กระจายไปเพื่อประโยชน์ในบวรพุทธศาสนาด้วยครับ

กราบอนุโมทนา

รัตน์ / ถ้ำครอบน้ำ


• "ศีลทำให้เป็นคนดีงามตราบเท่าชรา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• ความหมายของ "กุศล" และ "อกุศล"

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๓

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย