ปริวาสกรรม ประจำปีนี้ ๒๖ มี.ค ๕๖ - ๓ เม.ย. ๕๖ ณ.วัดประชาสามัคคี ต.ตะคล้อ อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์

 motorola31313@gmail.com   1 มี.ค. 2556

***ในงานมีการบวชเนกขัมมะบารมี และ ปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์ ๙ คืน ๑๐ วัน    

DT012986

motorola31313@gmail.com

1 มี.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5852 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย