สมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ( มาฆบูชา) ณ ศุนย์วิปัสนากรรมฐานวัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 ก.พ.

 ooh3939  

สมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ( มาฆบูชา)
ณ ศุนย์วิปัสนากรรมฐานวัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 ก.พ.
ติดต่อเข้าปฏิบัติที่:ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 0-2921-2128 หรือ 087-8832544


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• การรักษาศีล คือการให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้าง

• ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์

• ๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก

• อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป หลวงพ่อตอบปัญหา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย