กำหนดบวชเณร และศีลจาริณี

 ธรรมอำไพ   23 มี.ค. 2556

กำหนดการบวชเณรหมู่และศีลจาริณี
คณะสงฆ์ และหน่วยงานอำเภอโคกเจริญ
ณ วัดสามัคคีประชาราม (วัดยางราก)
ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
วันที่ ๒ - ๙ เมษายน ๒๕๕๖
กำหนดการวันบรรพชาฯ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๐๐ น. พร้อมกันและเวียนรอบอุโบสถ
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีบรรชาหมู่และบวชศีลจาริณี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. สาธุชนรับประทานอาหาร / เสร็จพิธี
ติดต่อสอบถามกองงานเลขานุการ
โทร.089-088-5785

ที่มา : fb วัดยางราก โคกเจริญ ลพบุรี

DT014389

ธรรมอำไพ

23 มี.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5217 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย