กำหนดบวชเณร และศีลจาริณี

 ธรรมอำไพ   23 มี.ค. 2556

กำหนดการบวชเณรหมู่และศีลจาริณี
คณะสงฆ์ และหน่วยงานอำเภอโคกเจริญ
ณ วัดสามัคคีประชาราม (วัดยางราก)
ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
วันที่ ๒ - ๙ เมษายน ๒๕๕๖
กำหนดการวันบรรพชาฯ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๐๐ น. พร้อมกันและเวียนรอบอุโบสถ
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีบรรชาหมู่และบวชศีลจาริณี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. สาธุชนรับประทานอาหาร / เสร็จพิธี
ติดต่อสอบถามกองงานเลขานุการ
โทร.089-088-5785   

ที่มา : fb วัดยางราก โคกเจริญ ลพบุรี

DT014389

ธรรมอำไพ

23 มี.ค. 2556• ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒๙ พระองค์

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• ๓๕.ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ๖๓.ปางโปรดอสุรินทราหู

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย