โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติ พัฒนาจิต ณ วัดดงตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 ืnufai   14 เม.ย. 2556

ขอเชิญผู้ที่มีใจรักการปฏิบัติธรรมทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพัฒนาจิต เบื้องต้น ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันเสาร์ที่ ๑๑ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (๒ คืน ๓ วัน)
โดยคณะวิทยากรสาย คุณแม่ สิริ กรินชัย นำโดย อาจารย์อนงค์นุช กิมทอง

สนใจติดต่อสอบถาม : วัดดงตาล : โทร. 081-7634429 , 081 -7724434
ร้าน ต.พานิชย์ : 035-531079, ร้านเกษตรบางลี่: 035-531003
ศูนย์ถ่ายเอกสารบางลี่ : 080-2006276 , 080-6111276

กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่เป็นร่างทรง มีสุขภาพจิตปกติ ไม่ป่วยเป็นโรคประสาท หรือโรคทางจิตทุกประเภท สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างเคร่งครัด เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย เกรงใจ และให้เกียรติผู้อื่น รักษาศีล 5 หรืออาชีวัฏฐะมะกะศีลเป็นอย่างน้อย
- .ข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและอยู่ปฏิบัติให้ครบ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น!
- .ข้าพเจ้าจะไม่พูดคุยกันเองตลอดเวลาที่ปฏิบัติธรรม
- .ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า และส่วนรวม

สิ่งที่ต้องเตรียมในการปฏิบัติธรรม
- เสื้อ – กางเกง ( เตรียมมาให้ครบ ไม่มีการซักผ้า ) และของใช้ส่วนตัว
- เสื้อ ต้องเป็นสีขาวล้วนเท่านั้น ห้ามมีลวดลายหรือสีปะปน ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขนหรือรัดรูปหรือเอวลอย
- กางเกง ต้องเป็นกางเกงขายาวสีขาว เท่านั้น! ห้ามกางเกงยีนต์ หรือรัดรูป
- เสื้อกันหนาว และ ยาประจำตัว ( ถ้ามี)
ควรเตรียมของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้าให้พอใช้ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว สบู่ และอื่น ๆ ระหว่างการอบรมปฏิบัติธรรมให้เรียบร้อย สํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยู่ตลอดเวลา ยาประจําตัวที่จําเป็น ควรมีเสื้อผ้าหนาๆ มาด้วย

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เกิดความสงบและความสุขที่แท้จริงแห่งจิต
-ให้ผ่อนคลายจากความเครียดจากการงาน
-เพื่อให้รู้จักธรรมะทั่วๆไป ในการดำเนินชีวิต
-ยอมรับกฎของธรรมชาติ และการกระทำ
-เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต
-เพื่อให้เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณฯ
แนวการอบรม
- ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยายจากวิทยากร
- เน้นการเดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดอิริยาบถย่อย
- ทำตามเพียรต่อเนื่อง ตามแนวสติปัฏฐานสี่
- สมาทานอาชีวัฏฐะมะกะศีล (รับประทานอาหาร 3 มื้อ)
ผลที่ได้รับ
- มีความสันติสุขแห่งจิตที่แท้จริง รู้จักปล่อยวาง ไม่เครียด
- เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนตามแนวพุทธศาสนา
- สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ครอบครัวมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- มีความซาบซื้งสำนึกในพระคุณต่อผู้มีอุปการะคุณ


** ฝากคำถามได้ที่ : www.facebook.com/nufine **

DT014496

ืnufai

14 เม.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5119 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย