เชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมชำระใจเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2556

 เนินฆ้อ   28 มี.ค. 2556

เชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมชำระใจในโอกาสปีใหม่ไทยสงกรานต์ 2556
12 – 16 เมษายน 2556
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานพระธาตุห้วยบอนเก่าจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานรุ่นพิเศษ 3 วัน สำหรับท่านที่อยากจะใช้วันหยุดยาวช่วงสงกรานต์หลบน้ำไปชำระใจด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนา
ตารางอบรมวิปัสสนาภาวนาหลักสูตร 3 วัน
วันที่ 12 เมษายน
13.00 – 16.30 น. รายงานตัว ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เข้าที่พัก
18.00 – 21.00 น. ปฐมนิเทศ ความรู้เรื่องการภาวนา ฝึกวิธีภาวนาใน 4 อิริยาบท
21.00 น. พักผ่อน
วันที่ 13 ถึงวันที่ 15 เมษายน
04.00 น ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว (ระฆังปลุก)
ปฏิบัติภาวนา
06.00 น. เดินจงกรมหมู่
06.30 น. ร่วมกันทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม หอฉัน บริเวณ และอาคารที่พัก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(ระฆัง)
08.00 ฟังธรรมเทศนา (ระฆัง)
09.00 ปฏิบัติภาวนา
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ทำกิจส่วนตัวแล้วเดินจงกรมเดี่ยว
12.30 น. ฟังบรรยายสรุปธรรม (ระฆัง)
14.00 น. ปฏิบัติภาวนา
16.00 น. น้ำปานะ พักผ่อน อาบน้ำ ทำกิจส่วนตัว (สอบอารมณ์)
18.00 น. ปฏิบัติภาวนา (สอบอารมณ์ต่อ) (ระฆัง)
ฟังสรุปและคำแนะนำเพิ่มเติมประจำวัน
21.00 น. พักผ่อน
วันที่ 16 เมษายน (วันปิดอบรม)
04.00 น. ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว ปฏิบัติภาวนา ฟังปัจฉิมนิเทศ
06.00 น. พิธีปิดการอบรม
คุณสมบัติและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
1.อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ไม่จำกัดเพศ ชาย หญิง หรือนักบวช ไม่จำกัดศาสนา
2.ไม่อยู่ในระหว่างการเจ็บป่วย หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
3.ไม่สูบบุหรี่ ไม่เคี้ยวหมาก ไม่เสพย์สิ่งเสพย์ติด หรือสามารถงดบุหรี่และการเคี้ยวหมากได้ตลอด ระยะเวลาการอบรม
4.ไม่นำเครื่องประดับหรือสิ่งของมีค่ามากติดตัวมาด้วย
5.งดการฟังวิทยุหรือเครื่องเสียงต่างๆ โทรศัพท์มือถือให้ฝากไว้กับกรรมการจัดการอบรมโดยจะคืนให้หลังปิดการอบรม
6.เครื่องแต่งกายระหว่างการอบรม ให้เป็นชุดที่สุภาพ หลวมๆ นุ่งห่มสบาย สีไม่ฉูดฉาด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาวก็ได้
7.ยินดีและยอมรับปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของการอบรม
8.สำรวมอินทรีย์ สำรวม กาย วาจา ใจ ปิดวาจา ตลอดระยะเวลาการอบรม จะสนทนาแต่เฉพาะกับอาจารย์ผู้สอนในเรื่องข้อธรรมหรือกับ ธรรมบริกรในความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
9.งดการจุดธูปเทียน งดการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเวลาระหว่างการอบรม ให้ทำปฏิบัติบูชาแทน
10.รักษาศีล 8 อาหาร จะจัดอาหารมังสะวิรัติให้วันละ 2 มื้อ เช้า กลางวัน ตอนบ่ายมีน้ำปานะ

ติดต่อขอทราบรายละเอียด..สมัครเข้ารับการอบรม..
โทร 08-9838-6213 อีเมล์ suriwong44@gmail.com.... Weera2556@hotmail.com
เชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเป็นค่าเลี้ยงอาหารและค่าจัดการอบรมได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนพระธาตุห้วยบอนเก่า” บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขา อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ ในนาม นายบุญตาน ธรรมเรือง หมายเลขบัญชี 238-2-37228-2
แล้วโทรแจ้งที่ 08-9838-6213
ขออำนาจกุศลผลบุญที่สนับสนุนการอบรมปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา จงมาดลให้ทุกๆท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเทอญ

DT010549

เนินฆ้อ

28 มี.ค. 2556

มีผู้สนใจสอบถามเส้นทางไปสู่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานพระัธาตุห้วยบอนเก่าเป็นจำนวนมาก จึงนำแผนที่ของกูเกิ็ลมาลงให้ดูที่นี่ด้วยครับ

สำหรับการเดินทางจากกรุงเทพ ให้ขึ้นรถ นิววิริยะยานยนต์ กรุงเทพ ฝาง ท่าตอน รถวีไอพีจะนั่งสบาย ตั๋วราคา 741 บาทออกจากกรุงเทพประมาณ 19.30 น.จะถึงฝาง แปดโมงเช้าซึ่งจะพอดีและสะดวกที่จะเดินทางต่อ หรือรถของวัดที่จะมารับ

จากท่ารถหน้าตลาดโชคธานี อ.ฝาง มีจุกรยานยนต์รับจ้าง ค่ารถ ประมาณ 50 บาท ไปส่งถึงที่พระธาตุห้วยบอน หรือจะโทรบอกรถของวัดมารับก็ได้ครับ

ถ้าขับรถยนต์ไปเองก็ขึ้นไปตามเส้นทาง เชียงใหม่ แม่ริม เชียงดาว ฝาง ระยะทาง 152 กม. ก่อนถึงตัวอำเภอฝางจะพบถนนอ้อมเมืองทางซ้ายมือ เลี้ยวรถตามถนนอ้อมเมืองไปประมาณ 4 กม. จะเห็นป้ายศูนย์วิปัสสนากกรมฐานพระธาตุห้วยบอนเก่า ป้ายทางเข้าหมู่บ้านห้วยบอน ป้ายทางขึ้นดอยผ้าห่มปก อยู่ทางซ้ายมือ และจะมีป้ายชี้ไปจนถึงพระธาตุห้วยบอนซึ่งห่างจากทางแยกไปประมาณ 300 - 400 เมตร ครับอีกภาพหนึ่งครับ เปิดกูเกิ้ลแมพตามตำแหน่งในแผนที่แล้วสามารถจะดูแบบstreet view ก็ได้ครับติดตามดูรายละเอียดต่างๆ รูปภาพ แนววิธีการสอน เรื่องที่สอนได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ

http://www.dhammathai.org/meditationguide/dbview.php?No=314

http://www.dhammathai.org/meditationguide/dbview.php?No=314

(คาดแถบสีที่ลิ้งค์ + กดCtrl + คลิกเมาส์บนลิ้งค์ที่แถบสีไว้)


 เปิดอ่านหน้านี้  5178 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย