โรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

 สุมล   24 ก.ย. 2557

สถาบันปัณฑิตารมย์ ส่งเสริม โรงเรียนดีบนดอย
โรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป
นักเรียนสามารถพูดได้ 2 ภาษาอย่างแคล่วคล่องและชำนาญ

โรงเรียนใดต้องการเข้าร่วมโครงการโรงเรียน 2 ภาษา สมัครได้นะครับ
มีบุคคลากรทางภาษาและงบประมาณสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนครับ

ผู้ใดมีเมตตาธรรม ผู้นั้นจักได้แผ่นดินไปครอง
เมตตาธรรมมีในผู้ใด แผ่นก็จักเป็นของผู้นั้น

ราษฎรย่อมไปในที่ ๆ ยังประโยชน์แก่ราษฎร
ไปทุกทิศทุกทางไม่เลือกที่
เมื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากราษฎร ๆ ย่อมจากไป
หากต้องราษฎรมาหา ต้องยังผลประโยชน์แก่ราษฎรก่อน
เมื่อยังผลประโยชน์แก่ราษฎร แม้ไม่เรียกร้องให้ราษฎรมา
ราษฎรก็จักมาหาเอง


สนใจร่วมโครงการโรงเรียน 2 ภาษา
โทร.089-766-2373.

DT010325

สุมล

24 ก.ย. 2557

สนใจร่วมโครงการโรงเรียน 2 ภาษา

โทร.089-766-2373..
สนใจร่วมโครงการโรงเรียน 2 ภาษา

โทร.089-766-2373..
สนใจร่วมโครงการโรงเรียน 2 ภาษา

โทร.089-766-2373.. เปิดอ่านหน้านี้  5748 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย