@ขอเรียนเชิญฟัง-ปฏิบัติธรรม "อริยะสัจจ์๔" ในวันอา. 17 ตค. 2553 ณ สวนเวฬุวัน พุทธมณฑลสาย๔ เจ้าค่ะ

 nuunidja  


สวัสดีค่ะ สาธุชน และกัลยาณมิตรทุกท่าน


ขอเรียนให้ทราบว่า วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2553 นี้
สมาชิกเว็บธรรมะไทย ได้กราบเรียนเชิญอาจารย์อิทธิ
มาบรรยายธรรม และอบรม "อริยสัจจ์๔" พร้อมการปฏิบัติ แนวเจโตวิมุติ
ณ ศาลาแปดเหลี่ยม(ศาลามรรคแปด) บริเวณสวนเวฬุวัน(ป่าไผ่)
พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม เวลา 9.00-16.00 น.


สาธุชน และกัลยาณมิตรท่านใด
มีโอกาสก็ขอเรียนเชิญฟัง และ ร่วมปฏิบัติธรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว


**(ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ***@ติดต่อสอบถามได้ที่ .....

คุณเสงี่ยม....โทร 082-2243654

คุณสรัลยากร...โทร 086-0159988

คุณหนูนิด ...โทร 081-8130897

คุณหนุ่ม..... โทร 082-2959857
• น้ำผึ้งดอกไม้ป่าความชื่นต่ำ

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• กล้าทำผิดได้ แต่ต้องกล้าที่จะจำ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย