ขอแรงช่วยวัดป่า ภูริทัตตปฏิปทาราม (หลวงปู่เจี้ยะ) ทำเขื่อนกระสอบทราย ด่วน น้ำท่วมเกือบเข้าวัดแล้ว

 kaveebsc    25 ต.ค. 2553

ขอแรงช่วยวัดป่า ภูริทัตตปฏิปทาราม (หลวงปู่เจี้ยะ)
ทำเขื่อนกระสอบทราย ด่วน น้ำท่วมเกือบเข้าวัดแล้ว

ขณะนี้ทางวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม(หลวงปู่เจี็ยะ ศิษย์องค์สำคัญท่านหนึ่งของหลวงปู่มั่น)
กำลังจัดทำเขื่อนกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม โดยทางวัดมีกระสอบและทรายพร้อมแล้ว
แต่ยังขาดแรงงานช่วยบรรจุทรายลงกระสอบ ซึ่งทางวัดต้องจัดทำให้เรียบร้อยภายในคืนนี้
ท่านที่ต้องการเดินทางไปช่วยสามารถดูเส้นทางได้ตามด้านล่างครับ

การเดินทางขอให้ใช้ทางด่วนหรือวงแหวนรอบนอกเป็นหลัก
เนื่องจากเส้นทางอื่นอาจมีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจร เมื่อถึงวัดให้ติดต่อคุณพีระนะครับ

1. ใช้ทางด่วนศรีรัช (ปากเกร็ด-บางปะอิน) มุ่งหน้าไปลงสุดทางด่วนที่ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก
(ทางหลวงหมายเลข 9) จากนั้นเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางอำเภอบางบัวทอง ขับตรงไปเรื่อย ๆ
ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จนถึงทางแยกต่างระดับซ้ายไปอำเภอสามโคก ขวาไปอำเภอเสนา
ให้ขับตรงไปโดยใช้ช่องทางด่วนลอดใต้สะพานต่างระดับ แล้วกลับรถที่ช่องกลับรถช่องแรก
หลังจากลอดใต้สะพานไปแล้ว เมื่อกลับรถแล้วให้ชิดซ้ายทันที แล้วเลี้ยวเข้าซอยด้านซ้ายมือเพื่อเข้าวัด

2. มาจากอำเภอบางบัวทอง วิ่งถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 9)
ก่อนถึงทางแยกต่างระดับซ้ายมือไปอำเภอเสนา ขวามือไปอำเภอสามโคก
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามตั้งอยู่ซ้ายมือก่อนถึงสะพาน

อนุโมทนาด้วยครับ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทร เพื่อนญาติธรรม คุณโอฬาร 0863137234
   
 4,263 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย