ถามผู้รู้ชื่อพระพุทธเจ้า ที่เป็นภาษาบาลีค่ะ

 rudee    20 ต.ค. 2553


อยากทราบชื่อของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ที่เป็นภาษาบาลี
พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า
พระกกุสันธพุทธเจ้า >> กุกฺกุสันโธ
พระโกนาคมนพุทธเจ้า >> โกนาคมโน
พระกัสสปพุทธเจ้า >> กสฺสโป
พระโคตมพุทธเจ้า >> โคตโม

ที่มา สุตต. ขุ. อปทานํ(๒) พุทฺธวํโส จรยาปิฏกํขอบคุณมากๆค่ะ


 4,063 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย